Terug naar overzicht

Zorgplicht en toelatingsbeleid: wettelijk kader, uitzonderingen en tips

Een jongen van acht loopt vast op zijn huidige school. Na doorverwijzing komen de ouders bij jouw school terecht. Zij willen hun kind niet meteen schriftelijk aanmelden, maar willen eerst een gesprek over de toelatingsmogelijkheden. Geldt de zorgplicht al tijdens dit gesprek? Het was een van de casussen die besproken werd tijdens de kennissessie Zorgplicht voor de school en het toelatingsbeleid.

Veel vragen van deelnemers gingen over de toelating en aanmelding van leerlingen. Noor Dietvorst van Cascade Advocaten zei hierover: ‘Een leerling is aangemeld wanneer de aanmelding schriftelijk door de school is ontvangen. Dat kan per brief zijn maar ook per mail. Eenmaal schriftelijk aangemeld of op een andere wijze conform de aanmeldregels van de school, geldt de zorgplicht. Dit houdt onder meer in dat wanneer de school weigert een leerling toe te laten, zij een andere school moet zoeken.’

Meer hierover kun je lezen in ons artikel ‘Aanmelding betekent passende plek vinden’ en het artikel ‘Gaat de zorgplicht al in bij aanmelding van een leerling?

Uitzonderingen zorgplicht
Er gelden twee uitzonderingen op wettelijke zorgplicht. Ten eerste dat er geen plaatsruimte (formatie) in de betreffende groep is. Bijvoorbeeld dat bij 28 leerlingen in groep 7, de groep vol is. Let op: dit moet je wel kunnen aantonen c.q. het moet blijken uit het schoolondersteuningsplan (SOP) of het toelatingsbeleid in de schoolgids. De tweede is dat ouders de grondslag van de school niet respecteren dan wel onderschrijven en weigeren dit te verklaren bij de toelichting.

Tips aangaande het toelatingsbeleid

 • Zorg dat het bekend is
  Formuleer het aanmeld- en toelaatbeleid helder in de schoolgids en op de website.
 • Maak tijdig een OPP
  Bij een zorgleerling: maak op tijd een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het geeft jouw als school én de ouders houvast bij het reflecteren op de gerealiseerde doelen.
 • Weet waarin je kunt ondersteunen
  Zorg voor een gedegen schoolondersteuningsplan (SOP) met een duidelijke uitleg over de doelgroep en (on)mogelijkheden van je school wat betreft ondersteuning, en vermeldt dit eveneens op de website.
 • Ken de basisondersteuning
  Overleg met samenwerkingsverband over basisondersteuning: wat valt er wel en niet onder?

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Heb je vragen over het aanmeld- of toelatingsbeleid of wil je dat iemand met je meedenkt? Neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via WhatsApp: 06 – 330 296 94. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar van 09.00 – 15.00 uur.
(13-04-2022)

Gerelateerd