Terug naar overzicht

De relatie met de wereld staat centraal bij School de Pol

Het Eiland van Groningen bevatte al een kinderopvang-nieuwe-stijl. ‘We waren eigenlijk nog lang niet klaar als kinderen op hun vierde jaar overstapten naar school’, vertelt Eefke Meijer, medeoprichter van School de Pol. Daarom is er sinds dit schooljaar ook een school. Eefke Meijer vertelt hoe het reilt en zeilt ruim een half jaar na de start van de School de Pol.

Vijf jaar geleden begon kinderopvang-nieuwe-stijl op het Eiland van Groningen. ‘De ontwikkeling en gewoontevorming (warme lunch, het bos in ongeacht het weer, samen zorgdragen voor het huishouden, en spelen, leren en werken in overlap) doet de kinderen duidelijk deugd. We waren eigenlijk nog lang niet klaar als ze op hun vierde (en steeds vaker hun vijfde) jaar de overstap maakten naar school. Met een aantal ouders die er ook zo over dachten, hebben we toen School De Pol opgericht’, vertelt medeoprichter Eefke Meijer. Samen met Xander Barel vormt ze de directie.

De Pol onderscheidt zich doordat we de omgeving en interactie tussen kind en omgeving centraal stellen. ‘We zijn veel buiten, koken en eten ’s middags samen warm, bewegen veel en spelen in op interesses en verbeeldingskracht van groep en individu. We geven thematisch onderwijs, met een team van leerkrachten, zodat leerkrachten ook het beste in elkaar naar boven kunnen halen. Dit heeft geleid tot een manier van werken waarbij leerkrachten zelf veel verantwoordelijkheid dragen voor de ruimtes en het lesaanbod en feitelijk voortdurend nieuw onderwijs creëren.’

Onderwijsvisie
‘Onze onderwijsvisie is voornamelijk gebaseerd op de visie van John Dewey (Amerikaanse pedagoog, filosoof en psycholoog). Een kind heeft een veel rijkere ervaring als het kennis zelf kan vormen en tot ontdekkingen kan komen. Een strakke jaarplanning met dichtgetimmerde methodes sluit hier niet bij aan. Omdat leerkrachten dan niet kunnen inspelen op waar het kind nieuwsgierig naar is. Het unieke aan School de Pol is de benadering van het leren. De relatie met de wereld staat centraal.’

Inmiddels is School de Pol ruim een half jaar onderweg. ‘We hebben met het team van drie leerkrachten een dag-, week- en seizoensopbouw ontwikkeld die betekenisvol leren aantoonbaar mogelijk maakt. Het was op opvallend dat er in de wet veel ruimte is en dat maakt dat onze nieuwe manier van werken gewoon binnen ‘het systeem’ kan. Je bent vrij het in te richten zoals jij wilt, zolang het kind maar leert wat onder de doelen van het basisonderwijs valt.’

Inspectie
Het contact met de Onderwijsinspectie hebben ze ook als positief ervaren. ‘Bij de kennismaking was ook een deskundige op gebied van onderwijsinnovatie, die veel scholen zich heeft zien ontwikkelen en kan aanwijzen waar groeiende vernieuwingsscholen nat op gaan. Dit is een positief signaal over de intenties van de onderwijsinspectie’, vindt Meijer.

Huisvesting
‘We willen nadrukkelijk een school bouwen die is ingebed in de samenleving’, vertelt Meijer. ‘We hebben een school voor ogen waar kinderen deel uitmaken van een grotere groep die is verdeeld over meerdere plekken. In plaats van alle leerlingen bij elkaar in een pand. Dit brengt een sterk afwijkende huisvestingsvraag mee. Daarom organiseren en financieren we de schoolhuisvesting de eerste periode zelf in het gebouw waar ook de kinderopvang zit. Hopelijk hebben we in de nieuwe huisvestingsaanvraag de gemeente duidelijker kunnen aangeven waarom we, in plaats van met een pand, het liefst financieel worden ondersteund. Zo kunnen we de bredere samenleving, met kinderopvang, restaurant, werkplaats en dojo, rond de school gelijktijdig ontwikkelen.’

Wat de Pol nog wenst, is een groot pand voor een tweede mini-samenleving. ‘Waar naast ruimte voor buiten, bewegen en verbeelding ook volop ruimte is om buiten het gebouw onderwijs te vermengen met de echte wereld. Het plan is om bij ouders op werkbezoek te gaan, zodat we weten in welke omgeving zij hun dagen doorbrengen.’

Het team van de Pol gebruikten de Schoolstarterskit. Mededirecteur Xander Barel zegt: ‘Het bleek op veel momenten een waardevolle samenvatting van welke stappen er doorlopen horen te worden en in welke volgorde. Daarnaast hebben we hulp van VBS gekregen bij de procedure rond de huisvestingsaanvraag.’

Meer weten over schoolstichting?
VBS is al decennialang betrokken bij veel initiatieven voor nieuwe scholen. Wil je meer weten over schoolstichting of heb je zelf een initiatief? Je vindt via de Schoolstarterskit meer informatie over het oprichten van een school en hoe VBS jou daarbij kan helpen. Ook kun je contact opnemen met de VBS Helpdesk: 070-331 52 15, helpdesk@vbs.nl.
(07-04-2022)

Gerelateerd