Terug naar overzicht

Stappenplan voor samenwerking gemeenten en onderwijs bij NPO

We hebben onze NPO-pagina aangevuld met het ‘Stappenplan samenhang corona-steunpakketten jeugd’ van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Het bedrag van 8,5 miljard euro voor het Nationaal Programma Onderwijs is deels ook bestemd voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. Dit NJi-stappenplan kan gemeenten, onderwijs en samenwerkingsverbanden in het (v)so, vo en po helpen om een plan te maken om de gevolgen van corona voor jongeren op te vangen.

Het stappenplan geeft gemeenten, scholen en samenwerkingsverbanden handvatten om de krachten te bundelen en vanuit een gezamenlijke analyse te komen tot een samenhangende aanpak. Bob Olders, lid van het College van Bestuur van het Resonans, zegt hierover:

‘De samenwerking tussen gemeenten en onderwijs is essentieel en versterkend. Het NPO betreft onderwijsachterstanden en op meerdere gebieden zijn gemeentelijke bijdragen hieraan ondersteunend. Denk aan jeugdzorg, bibliotheken, sport, cultuur, etc. Door een goede analyse en afstemming is een gezamenlijke aanpak van gemeenten en onderwijs ondersteunend voor leerlingen die minder kansrijk zijn en achterstanden hebben opgelopen en draagt het bij aan het normaliseren van onze samenleving.’

Bekijk hier onze NPO-pagina met nieuws en documenten van OCW en anderen.

Download hier het Stappenplan samenhang coronasteunpakketten van het NJi.
(16-06-2021)

Gerelateerd