Terug naar overzicht

Een nieuwe directeur(-bestuurder) voor een eenpitter deel 3: de introductie

De directeur of directeur-bestuurder van een eenpitter heeft een cruciale functie. Iemand vinden die de kennis en de vaardigheden bezit, en ook nog bij je school past is geen makkelijk proces. Daarom besteden we in de komende weken aandacht aan drie aspecten van de zoektocht: de werving, de beloning en de introductie in de organisatie. In dit artikel : de introductie.

Nu de kandidaat is geselecteerd, volgt andere essentieel moment: de introductie als nieuwe (directeur-)bestuurder van de school. ‘Besteed veel aandacht aan een goed introductieprogramma’, tipt Nienke Daniëls. Vanuit de ruime ervaring met eenpitters is Daniëls graag beschikbaar voor een vrijblijvend introductiegesprek. ‘Hierin kunnen we de stand van zaken op een aantal beleidsterreinen verkennen, zoals bijvoorbeeld het financieel beleid, HR-beleid, de relatie bestuur-toezicht (governance). Uit zo’n vrijblijvend gesprek volgen mogelijk gewenste verdiepingsstappen waar VBS in kan voorzien’.

Handvatten voor introductie

Een goede introductie moet meer behelzen dan een voorstelronde, het laten zien waar relevante documenten staan en vertellen wat wachtwoorden zijn. Daniëls: ’Afhankelijk van de positie en ervaring van de starter is een uitgebreid of beknopt introductieprogramma wenselijk. Van belang hierbij is dat je de nieuwe directeur niet alleen zijn of haar weg laat vinden, maar dat je (als bestuur, toezichthoudend orgaan en medezeggenschapsraad) iemand actief welkom heet.’ Zij geeft een aantal handvatten:

  • Zoom samen in op beleid. ’Door samen rond de tafel te gaan zitten en belangrijke beleidsdocumenten door te nemen, weet een schooldirecteur sneller hoe het ervoor staat’
  • Investeer in gesprek over rolverdeling. ‘Het bestuursmodel ziet er op papier doorgaans helder uit, de praktijk is vaak grilliger. Dat hoeft geen probleem te zijn zolang het voor iedereen duidelijk is wat zijn of haar rol is.’
  • Maak plannen en evalueer. ‘Zodra de directeur meer inzicht heeft gekregen in het beleid en in wat zijn verantwoordelijkheden zijn, kunnen plannen en afspraken voor het eerste schooljaar worden gemaakt. Over wat van eenieder wordt verwacht.’

Lees hier een uitgebreidere versie van de handvatten…

Leidraad

Een handig instrument is de door VBS ontwikkelde ‘Leidraad schoolbestuur primair onderwijs’. Deze leidraad omvat een overzicht van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheidsgebieden, documenten en beleidsstukken waarover een school moet of kan beschikken. VBS-leden kunnen bellen of mailen met de helpdesk om de leidraad op te vragen.

Meer weten over introductie?

Meer weten over werving, beloning en de introductie van een nieuwe directeur(-bestuurder) of informatie over een introductiegesprek? Nienke Daniëls denkt namens VBS graag mee! Neem contact op met de VBS Helpdesk: 070-331 52 15 / 06-53 573 393 of helpdesk@vbs.nl.

Gerelateerd