Terug naar overzicht

PO- en VO-raad luiden noodklok over huisvesting

Donderdag 1 december 2022 debatteert de Tweede Kamer met minister Wiersma (Onderwijs) en De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening) over huisvesting in het primair en voortgezet onderwijs. In aanloop naar dit debat luidde de PO- en VO-Raad en Vereniging Nederlandse Gemeente samen met 22 andere organisaties de noodklok.

Hun boodschap luidt: Maak nu écht werk van goede schoolgebouwen met een structurele jaarlijkse investering van minstens 730 miljoen euro voor een integrale en programmatische aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen. Het hele manifest lees je hier.

Vereisten schoolgebouwen

Goed onderwijs vereist goede schoolgebouwen die onderwijs adaptief zijn, een goed binnenklimaat hebben, geschikt zijn voor inclusie, duurzaam zijn en betaalbaar in de exploitatiefase. Dit is alleen te realiseren als er een integrale aanpak en integrale financiering is. Enkelvoudige subsidieregelingen voor bijvoorbeeld ventilatie (SUVIS) of verduurzaming (DUMAVA) zijn slechts lapmiddelen die deelaspecten bestrijken. Ze vragen daarnaast veel tijd en geld voor aanvraag en verantwoording. Ook de middelen uit het Klimaatfonds zijn alleen voor verduurzaming in te zetten en faciliteren niet de integrale onderwijshuisvestingsopgave. Bovendien is nieuwbouw ervan uitgesloten en staan de beschikbare bedragen in geen enkele verhouding tot de opgave

Teleurgesteld

De PO-Raad, de VO-raad en VNG vragen al jaren aandacht voor het lage vervangingstempo van de schoolgebouwen in Nederland en het hoge en toenemend aantal verouderde, inadequate schoolgebouwen. Zij zijn teleurgesteld dat de minister in de Kamerbrief geen zicht biedt op voldoende extra middelen voor de integrale opgave en de verantwoordelijkheid van het Rijk kleiner maakt dan dat deze is. Hoe langer er gewacht moet worden op extra middelen vanuit de overheid, hoe groter de problemen en hoe duurder de oplossingen worden. En bovenal, hoe langer leerlingen en medewerkers in inadequate gebouwen moeten blijven leren en werken.

Bron: PO-Raad

VBS volgt de ontwikkelingen rondom onderwijshuisvesting nauwlettend en informeert haar leden over de voortgang. Heb je vragen, neem contact op met de VBS Helpdesk.

Gerelateerd