Terug naar overzicht

Na de zomer aan de slag: met welke regelingen en wijzigingen moet je rekening houden?

Het Corona-draaiboek, de maatwerk-regeling ventilatie, de herziene onderzoekskaders van de inspectie. Wat zijn belangrijke wijzigingen en subsidieregelingen waar je komend schooljaar rekening moet houden? We zetten er een aantal op een rijtje.

  • Coronadraaiboek. In sectorplan COVID-19 staat dat van scholen verwacht wordt voor 1 oktober een COVID-draaiboek te hebben, afgestemd op hun eigen situatie. Lees meer…
  • Maatwerkregeling ventilatie. De Regeling specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUViS-regeling) bood niet voor alle scholen een oplossing voor het ventilatieprobleem. Voor deze scholen is er nu de maatwerkregeling ventilatie in scholen. Lees meer…
  • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed. Van 3 oktober 2022 tot 31 december 2023 staat de regeling open voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Lees meer…
  • Gewijzigde bekostiging NPO. Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs aanvullende bekostiging. Lees meer…
  • Subsidie verbetering basisvaardigheden. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen sinds 16 augustus subsidie aanvragen om het onderwijs in basisvaardigheden te verbeteren. Lees meer…
  • Subsidie Rijke Schooldag. Tot eind september kunnen scholen subsidie aanvragen voor de Rijke Schooldag. Lees meer…
  • Aanpassingen onderwijsresultatenmodel. Komend schooljaar zijn er een aantal aanpassingen t.a.v. het onderwijsresultatenmodel van de inspectie. Lees meer…
  • Herziene onderzoekskaders. Vanaf komend schooljaar zal de Inspectie van het Onderwijs scherper toezien op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap.

(24 augustus 2022)

Gerelateerd