Terug naar overzicht

CO2-meter verplicht in elk klaslokaal

Eind volgend jaar wil de minister wettelijk vastleggen dat leerlingen het recht hebben onderwijs te volgen in een gezond binnenklimaat. De VO-raad vindt dit goed om vast te leggen, omdat dit het Rijk verplicht om te voorzien in bekostiging. Daar waar de benodigde aanpassingen leiden tot nieuwbouw (en in de nieuwe wet ook renovatie) is de gemeente aan zet.

Voor de aanschaf van de CO2-meters is eenmalig bekostiging beschikbaar gesteld ter grootte van 7,13 euro per leerling. Scholen kunnen ook gebruik maken van de Maatwerkregeling Ventilatie op scholen waarbij  scholen nu zelf een aanvraag kunnen doen voor de basissubsidie van 30% van de kosten. Als voor scholen de overige 70% met co-financiering een te hoge drempel vormt, is er een vangnetsubsidie voor 60% van de kosten. Dit kan alleen als het gebouw tot de meest urgente gevallen behoort. Scholen kunnen hierbij ondersteund worden door een hulpteam van Ruimte-OK via ventilatiehulp.nl.

Gerelateerd