Terug naar overzicht

Inschrijving voor basissubsidie verbetering luchtkwaliteit weer open

De basissubsidie die scholen kunnen gebruiken om 30% van hun investering voor de verbetering van de luchtkwaliteit te financieren is in 2022 niet geheel uitgekeerd. Er is volgens het ministerie van OCW nog 16 miljoen euro beschikbaar voor het funderend onderwijs.

Via DUS-i kunnen scholen tot en met 30 april 2023 een verzoek indienen voor de subsidie. Scholen die in de eerste ronde een onvolledige aanvraag hebben gedaan en die weer hebben ingetrokken zijn persoonlijk benaderd door DUS-i over de tweede openstelling.

Voor wie is de subsidie bedoeld?
Besturen van po- en vo-scholen, vo-afdelingen van Agrarische opleidingscentra (aoc’s) en verticale scholengemeenschappen kunnen subsidie aanvragen. Deze is bedoeld voor de verbetering van de luchtkwaliteit in een schoolgebouw waarbij de ventilatie niet voldoet aan een van de volgende normen.

Welke vormen zijn er?

  • De basissubsidie vergoedt 30 procent van de kosten. Het budget is nog niet uitgeput, daarom kunnen scholen vanaf 20 januari 2023 in een verlengde aanvraagronde alsnog een basissubsidie aanvragen. Hiervoor is nog ongeveer €16 miljoen beschikbaar.
  • De vangnetsubsidie kan worden aangevraagd wanneer cofinanciering een te hoge drempel is en het gebouw tot de meest urgente gevallen behoort. De financiering is dan 60 procent. Voor de vangnetsubsidie zijn er drie aanvraagrondes, waarbij in elke ronde €38 miljoen beschikbaar is. De laatste aanvraagronde loopt tot en met 31 maart 2023. Doordat het budget in de eerste twee ronden niet volledig is uitgeput, is in deze laatste ronde nog ongeveer €88 miljoen beschikbaar.

Lees hier alles over de twee subsidieregelingen

(25 januari 2023)

Gerelateerd