Terug naar overzicht

Hoe organiseer je huisvesting en financiering opvang en onderwijs?

Het aantal locaties waarbij er sprake is van gezamenlijke huisvesting van onderwijs en kinderopvang blijft toenemen. Gezamenlijke huisvesting wordt veelal gestuurd
vanuit een samenwerking tussen kinderopvang- en onderwijsorganisaties. De mate van intensiviteit verschilt daarbij, passend bij de lokale wensen en de visies van de
kinderopvang- en onderwijsorganisaties

Om organisaties te helpen heeft de overheid een handreiking gemaakt die ingaat op meest voorkomende knelpunten en mogelijke oplossingen. Deze komen uit de praktijk en zijn in meerdere situaties toegepast.

De handreiking gaat uit van de bestaande wetgeving. Het geeft inzicht in de posities van de diverse betrokken partijen en biedt kennis voor kinderopvangorganisaties,
onderwijsorganisaties en gemeenten ten behoeve van de realisatie van kindcentra.

Download hier de handreiking

Gerelateerd