Terug naar overzicht

Maatwerkregeling ventilatie in scholen

De Regeling specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUViS-regeling) bood niet voor alle scholen een oplossing voor het ventilatieprobleem. Voor deze scholen is er nu de maatwerkregeling ventilatie in scholen.

De regeling in het kort:

  • De maatwerkregeling is bedoeld om schoolgebouwen met de meest urgente ventilatieproblematiek aan te pakken.
  • Schoolbesturen kunnen maximaal 60 procent financiering door het Rijk aanvragen. In totaal is 140 miljoen euro subsidie beschikbaar.
  • De maatwerkregeling bestaat uit twee delen: een basis en een vangnet. De basis is een continuering van de SUViS, waarbij de maximering naar leerlingaantal is komen te vervallen. De basis bestaat uit 30 procent financiering door het Rijk. Het vangnet is bedoeld voor wanneer cofinanciering een te hoge drempel is en het gebouw tot de meest urgente gevallen behoort. Het Rijk financiert dan 60 procent.
  • Vanaf 18 juli kunt u de subsidie aanvragen bij DUS-I. De basis heeft één tijdvak, het vangnet heeft drie tijdvakken.
  • Anders dan bij de SUViS-regeling geldt bij de maatwerkregeling geen maximumbedrag voor de totale projectkosten waarvoor u subsidie kunt aanvragen.
  • Het is verplicht om de begroting die u bij de aanvraag indient, ter kennisgeving te delen met de gemeente.

Lees hier alle informatie over de regeling
Lees ons artikel over het actieplan snelle verbetering ventilatie

(12 juli 2022)

Gerelateerd