Terug naar overzicht

Informatieplicht energiebesparing? 1 december is de volgende rapportage

Onderwijsinstellingen staan de komende jaren voor een flink aantal verplichtingen op het gebied van wet-& regelgeving om de energietransitie te versnellen, in 2023 met de nieuwe ronde voor de Informatieplicht. Wellicht heeft u hierover al bericht ontvangen van het Ministerie van Economische zaken. Graag brengen wij u hierbij op de hoogte hoe u kunt voldoen aan de informatieplicht (EML) richting de rijksoverheid. Zie ook www.rvo.nl/energiebesparingsplicht.

Als een locatie per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas gebruikt, zijn bedrijven en maatschappelijke instellingen, zoals scholen, verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit is de energiebesparingsplicht. Die maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan rapporteert u eens in de vier jaar welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dit is de informatieplicht.

Verplichting

Uiterlijk 1 december 2023 dient u via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u neemt, of al heeft genomen. De omgevings- of regionale uitvoeringsdienst controleert of u heeft voldaan aan deze informatieplicht. Heeft u dit niet, dan kunt u een boete opgelegd krijgen. Deze rapportage herhaalt zich iedere vier jaar.

Bekijk hier de video van de overheid

Meer weten? Kijk dan hier

Gerelateerd