Terug naar overzicht

Online Kennissessies in september

Dit schooljaar organiseren we weer een groot aantal interessante én nieuwe online kennissessies voor (startende) directeuren, directeur-bestuurders en P&O’ers in het po, vo en so. In september kun je deelnemen aan de volgende sessies.

14 september – Gevolgen nieuwe bekostiging voor (meerjaren)begroting
Vanaf 2023 gaat de nieuwe bekostiging van het po in, die zoveel mogelijk uitgaat van één bedrag per school en één bedrag per leerling. Marcus Driessen – financieel adviseur en partner van VBS – legt uit wat de gevolgen zijn voor de begroting van 2023 én de meerjarenbegroting. Ook komen andere actuele thema’s zoals de voorziening voor groot onderhoud en de nieuwe cao aan bod. Met tips en adviezen speciaal voor éénpitters en kleine schoolbesturen. Voor al dan niet startende directeur(-bestuurders) in het po
Meer informatie en aanmelden…

27 september – Inkijk en inzicht in arbeidsvoorwaarden po

De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs zijn uitgebreid vastgelegd, wat heeft geleid tot omvangrijke cao’s. Arzu Yandere (onderwijsadvocaat bij Dworkin Law en VBS-partner) je inkijk en inzicht in wat op arbeidsvoorwaardelijk gebied geldt en staat te gebeuren. Onderwerpen die aan bod komen zijn de verschillende contractvormen, voorkomen van oneigenlijke contractenvormen, salaris en inschaling, budget professionalisering, vakantieverlof en andere vormen van verlof. Voor al dan niet startende directeur(-bestuurders) in het po.
Meer informatie en aanmelden…

Kijk hier voor alle kennissessies…

(24 augustus 2022)

 

Gerelateerd