Terug naar overzicht

Onderzoeken en leren bij nieuwe school ExpeditieWijz

Na de herfstvakantie in 2020 ging basisschool ExpeditieWijz in Hengelo van start. De school is opgericht door Monique Engberink en Kim Huiskes. ‘In de naam ExpeditieWijz zit het woord expeditie, dat onderzoeken, ontdekken en ervaren betekent. En je wordt wijzer van leren en onderzoeken.’   

‘Bij veel scholen zie je ze methodisch werken, al jarenlang aan dezelfde doelen vasthouden en dat iedereen in hetzelfde tempo mee moet. Of dat de juiste manier is om de natuurlijke ontwikkeling van kinderen te volgen, vragen we ons af’, vertelt Kim Huiskes, samen met Monique Engberink is ze oprichter, directeur-bestuurder en leerkracht van ExpeditieWijz.

Huiskes: ‘Wij bieden onderwijs dat aansluit bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. Ieder kind/mens ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Het is belangrijk dat kinderen weer hun talenten gaan ontdekken in eigen tempo. Ieder kind volgt bij ons zijn of haar eigen ontwikkelingslijn op alle gebieden. Daar hebben we ons aanbod op aangepast.’

ExpeditieWijz biedt kinderen een rijke, betekenisvolle leeromgeving, waarin sociale interacties plaatsvinden en waar ze uitgedaagd worden. ‘Ze ontwikkelen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om in de huidige samenleving te kunnen functioneren. Zo groeien kinderen uit tot liefdevolle, autonome en betrouwbare mensen, die integer zijn en verantwoordelijkheid nemen’, zegt ze.

Kieskarren
De school werkt projectmatig met Jeelo dat wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming, taal, rekenen en Engels combineert. ‘Nu zijn kinderen bijvoorbeeld bezig met de seizoenen en hoe je het weer meet. Daar kun je ook een taal- en rekenopdracht aan koppelen door ze een regenmeter te laten maken. Elke dag staan er ‘kieskarren’ klaar, met taal-, reken en motorische opdrachten. Denk hierbij aan zand, klei, knippen/plakken en puzzels. Zo worden kinderen geprikkeld om aan de slag te gaan.’

Op expeditie
De school gaat op expeditie, zoals de naam al aangeeft. ‘We betrekken graag de maatschappij bij het onderwijs. We proberen in contact te komen met verschillende bedrijven die in de omgeving van de school liggen. Zodat kinderen hier opdrachten kunnen uitvoeren en andere kennis kunnen vergaren.’

Voor de herfstvakantie is de school gestart met 5 leerlingen en tot de zomervakantie groeien ze door tot 25 kinderen. Het streefcijfer is 253 kinderen na 8 jaar. ‘Het is geen verkeerde tijd om te starten met een nieuwe school’, merkt Huiskes. ‘De nieuwe generatie ouders denkt dat het anders mag en kan in het onderwijs, niet meer klassikaal. Negen van de tien ouders die een kijkje in school nemen, melden hun kind aan.’

Gebouw
‘In het huidige pand kunnen we niet blijven. Het is lastig een geschikt gebouw te vinden dat past je onderwijsconcept. We hebben de gemeente moeten overtuigen dat een geschikt gebouw echt van belang is om uit te kunnen stralen wat je wilt. Hopelijk kunnen we in augustus starten in een pand dat past bij onze visie. Wij hebben een mooi, oud industrieel pand op het oog dat samen met een culturele en creatieve instelling gebruikt kan worden.’

VBS heeft ExpeditieWijz ondersteund in het startproces. Heb je zelf interesse in het starten van een nieuwe school. Kijk dan op www.schoolstarterskit.nl of mail naar Ben Mom. 
(08-06-2021)

Gerelateerd