Terug naar overzicht

Onderwijsontbijt: ‘het is van groot belang dat een school een sterk pedagogisch perspectief heeft’

‘Om leerlingen gelijke kansen te bieden heb je een gezamenlijke focus en een structuur van continue ontwikkeling nodig.’ Dit zei Wouter Groot, directeur-bestuurder van VBS-lid de Casimirschool gisteren tijdens het onderwijsontbijt van VBS en de andere profielorganisaties in Den Haag. Het gesprek met de Kamerleden Roelof Bisschop (SGP), Paul van Meenen (D66) en René Peters (CDA), bestuurders van profielorganisaties en gastsprekers uit het onderwijs ging over meer ruimte voor het pedagogische perspectief in het onderwijs, kansengelijkheid en het lerarentekort.

Wouter Groot (directeur-bestuurder Casimirschool Gouda), Fawzia Nasrullah (lid College van Bestuur PCOU/Willibrord) en moderator Lisette Wellens (Foto: Dirk Hol)

Namens de gezamenlijke profielorganisatie zei Berend Kamphuis, voorzitter van Verus, over het manifest: ‘Door corona zijn problemen als kansenongelijkheid en het lerarentekort extra in het daglicht komen te staan. Daar wordt door de overheid enorm hard aan gewerkt met onder meer het NPO, investeringen in het lerarentekort en een curriculumherziening. Tegelijkertijd redden we het niet met die maatregelen alleen. Wij pleiten in ons manifest voor meer aandacht voor het pedagogisch perspectief. Onderwijs is er voor kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Bij persoonsvorming gaat het erom hoe jonge mensen leren vrijheid op de goede manier te gebruiken. De persoonsvorming krijg je niet onder controle met meer doelen en meten.’

Kansengelijkheid en inclusie
Hoe ga jij om met kansengelijkheid, vraagt moderator Lisette Wellens aan Wouter Groot. Hij is directeur-bestuurder van een excellente daltonschool met een sterke pedagogische visie. ‘Het is van groot belang dat een school een sterk pedagogisch perspectief heeft. Wij doen dat vanuit Daltonprincipes als samenwerken, vrijheid in gebondenheid en persoonsvorming. Uit onderzoek blijkt dat een gezamenlijke pedagogische blik per definitie resultaat oplevert. Ik gun daarom elke school een specifiek concept om naar een kind te kijken. Om leerlingen gelijke kansen te bieden heb je een gezamenlijke focus en een structuur van continue ontwikkeling nodig: wat is onze focus, waarmee gaan we bezig, wat willen we bereiken en hoe zorgen we dat het lukt?’

Groot is blij met het manifest van de profielorganisaties. ‘Scholen leiden de professionals van de toekomst op. We hebben een nationaal masterplan nodig om met elkaar te kijken wat de komende tien jaar nodig is voor de ontwikkeling van de maatschappij en een gezamenlijke focus vast te leggen. Daarom ben ik blij met het manifest van de profielorganisaties.’

‘Het zou heel mooi zijn om als politiek een gezamenlijke langetermijnvisie te ontwikkelen. Die heb ik binnen mijn partij ook neergelegd. Als je inclusiever onderwijs wilt bereiken moet je in meerdere kabinetsperioden investeren en dat vraagt om een langetermijnvisie. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor bekostiging, kansengelijkheid, lerarentekort en overgang po-vo’, reageerde Kamerlid Paul van Meenen (D66).

Lerarentekort en lerarenagenda
Annelies Kraaiveld, opleidingsmanager PABO bij Driestar educatief, wees erop dat de instroom aan de lerarenopleidingen groeit, maar dat de uitstroom ook heel groot is. Zij noemde ‘Samen opleiden’ door pabo’s en basisscholen een ‘prachtig voorbeeld van samenwerking bij het opleiden van leerkrachten’. ‘Je mag als het ware als jongste kind van het gezin meekijken bij wat de anderen op school doen. Daar pik je veel van op en het jaar erna ga je bij een andere school kijken hoe ze het daar doen.’

Wil je meer weten over Samen opleiden? Neem dan deel aan de VBS Kennissessie ‘De eenpitter als opleidingsschool’ op 5 oktober. Gea Spaans, projectleider Samen Opleiden & Professionaliseren van de PO-Raad en VO-raad gaat dan in op de vraag hoe je als eenpitter in het po in samenwerking met de pabo een opleidingsschool wordt en wat de voordelen zijn. Schrijf je hier kosteloos in.

Edward Moolenburgh, directeur VBS (Foto: Dirk Hol)

Doe het samen
VBS-directeur Edward Moolenburgh gaf de aanwezigen twee boodschappen mee. ‘Pedagogische ruimte kun je niet los zien, maar is een onderdeel van een brede visie op de kwaliteit van onderwijs. Daarnaast moet je het samen doen, binnen een keten van leerkrachten, onderwijsassistenten, schoolleiders en bestuurders. Alle spelers binnen de keten zijn belangrijk.’ Tot slot benadrukte hij dat er naast een lerarentekort ook een schoolleiderstekort is.
(09-09-2021)

Gerelateerd