Terug naar overzicht

Kun je als werkgever een verzoek om minder te werken weigeren?

Het komt vaak voor: een medewerker geeft aan minder te willen gaan werken. Voor een werkgever is dat meestal een lastige situatie. Heb je dan ruimte om het verzoek (deels) af te wijzen? Kortom: wat zegt de wet?

Alles staat in de Wet flexibel werken (Wfw). Die geeft bijvoorbeeld aan dat een medewerker een verzoek kan indienen om minder te gaan werken. Voorwaarde is wel dat dit gebeurt twee maanden voordat de vermindering in zou moeten gaan. De werkgever moet uiterlijk een maand voor de ingangsdatum beslissen. Doet deze dat niet dat wordt het verzoek automatisch ingewilligd.

Een werkgever kan het verzoek weigeren als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn, bijvoorbeeld als de vermindering leidt tot ernstige problemen voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren, op het gebied van de veiligheid, of van roostertechnische aard. Uiteraard moet de werkgever de beslissing goed beargumenteren.

Belangrijk is het om daarbij aan te geven dat rechters niet snel de onderbouwing van werkgevers aannemen. De onderbouwing moet dus solide en rechtmatig zijn. Alleen verwijzen naar het schoolbeleid is niet genoeg. Beargumenteer de afwijzing zorgvuldig en werk de argumenten zo veel mogelijk uit, waar mogelijk met bijvoorbeeld concrete voorbeelden.

Heb je hierover een vraag? 

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk (alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-53573393

Gerelateerd