Terug naar overzicht

OCW biedt extra maatwerkbekostiging voor Oekraïense leerlingen

Het aantal Oekraïense leerlingen op een school kan snel veranderen. Daarom biedt OCW scholen de mogelijkheid om aanvullend maatwerkbekostiging aan te vragen. De maatwerkbekostiging geldt overigens niet alleen voor Oekraïense leerlingen, alle nieuwkomers worden meegeteld. Onder nieuwkomers worden alleen de leerlingen verstaan zoals omschreven in de bijzondere bekostiging.

De maatwerkbekostiging geldt in ieder geval voor 2022, met een apart aanvraagformulier (let op, de aanvraag loopt niet via de normale DUO-route). Scholen krijgen bekostiging op basis van het aantal leerlingen dat ze les geven. Daarom wordt scholen gevraagd maandelijks (op de eerste dag van de maand) die aantallen door te geven.

Tijdvakken voor de aanvraag
Er zijn twee tijdvakken waarvoor deze maatwerkbekostiging kan worden aangevraagd.

Primair onderwijs
Tijdvak 1: 1 april t/m 31 juli 2022 (aanvraag indienen 1 juli – 1 september)
Tijdvak 2: 1 augustus t/m 31 december 2022 (aanvraag indienen na 1 december)

Voortgezet onderwijs
Tijdvak 1: 1 april t/m 30 juni 2022 (aanvraag indienen 1 juni – 1 augustus)
Tijdvak 2: 1 juli t/m 31 december 2022 (aanvraag indienen na 1 december)

Meer informatie
Lees hier de uitleg over de bekostiging
Op de website van OCW staat de uitleg ook en de aanvraagformulieren voor primair en voortgezet onderwijs

Let op de wijze van aanvraag, deze verloopt niet via de normale DUO-weg!

Bron: LOWAN

Zelf ook een vraag? 

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk (dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-330 296 94

Gerelateerd