Terug naar overzicht

Mag een school een ouderbijdrage vragen voor een continurooster?

Een school mag ouders alleen om een vrijwillige bijdrage vragen bij continurooster. Elke school is verplicht tussenschoolse opvang (tso) te organiseren als ouders daarom vragen. Over de manier waarop de tso wordt georganiseerd spreekt de school met de medezeggenschapsraad. De regels die de school hanteert omtrent het overblijven moeten in de schoolgids staan vermeld. De ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven. De school bepaalt de hoogte hiervan, maar de medezeggenschapsraad moet met dit bedrag instemmen.

Als een school een continurooster heeft, moeten alle leerlingen tijdens de pauze op school blijven. Het overblijven is dan een onderdeel van de schooldag. De school blijft de gehele dag verantwoordelijk voor de leerlingen en de ‘overblijf’ wordt geregeld door het onderwijspersoneel of er worden extern personeel voor ingezet. In de lumpsumfinanciering beslissen schoolbesturen zelf waaraan ze hun budget uitgeven (mits dit een onderwijsbestemming heeft). Dit geldt ook voor de inhuur van extra personeel ten behoeve van een continurooster. Een school die kiest voor een continurooster, is verantwoordelijk voor het organiseren van toezicht tijdens de middagpauze. De school kan een bijdrage in de kosten vragen aan ouders, mits dit op vrijwillige basis gebeurt (vrijwillige ouderbijdrage) en de ouders in de MR ermee hebben ingestemd.

Scholen zijn wettelijk verplicht om via de schoolgids helderheid te bieden over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage.

Meer weten?

Voor vragen of advies neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl.

Gerelateerd