Terug naar overzicht

Ik heb juridisch advies nodig. Hoe kan VBS mij helpen?

Een leerkracht die niet goed functioneert, de waarborging van privacy van uw leerlingen, het omgaan met gescheiden ouders of een verschil van mening over de uitleg van een cao: allemaal vraagstukken die (enige) juridische kennis vereisen. Wetten en onderwijs cao’s zijn echter constant in beweging. U kunt – als bestuurder, directielid, werknemer of betrokkene – makkelijk verdwalen in wat wel en niet mag. Laat VBS u helpen.

Van advies tot het bijstaan in procedures
Op eerstelijns juridische vragen kan VBS u zelf een antwoord geven. Bij complexe juridische vragen, het begeleiden bij een ontslag of het bijstaan in een rechtsprocedure, brengt VBS u graag in contact met een van de advocaten met wie zij nauw samenwerkt. En of het nu gaat om het primair, voortgezet of speciaal onderwijs: onze aanpak kenmerkt zich door te denken in mogelijkheden en speelruimte, in plaats van risico’s en beperkingen.

Onderwerpen die we regelmatig krijgen voorgelegd:
• Opstellen en beoordelen van overeenkomsten, statuten, protocollen en andere documenten;
• Vragen over huisvesting, bekostiging, aansprakelijkheid, privacy, toelating of schorsing;
• Begeleiding bij samenwerking, fusies en reorganisaties;
• Begeleiding bij het opstellen van statuten in het kader van good governance;
• Advies en begeleiding in het kader van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS);
• Voeren van Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO’s), opstellen sociale plannen;
• Arbeidsrechtelijke geschillen, zoals schorsing, ontslag en demotie;
• Aanvragen van ontslagvergunningen bij ziekte of vanwege bedrijfseconomische redenen;
• Procedures bij civiele rechter, bestuursrechter of (landelijke) klachtencommissie;
• Geschillen met het Participatiefonds, Vervangingsfonds, Ministerie van OCW en UWV.

Juridische kennis opdoen?
Wilt u graag meer kennis opdoen over een specifiek juridisch onderwerp? Bijvoorbeeld over hoe u een dossier opbouwt (LINK) of waar u als nieuwe bestuurder in het po (LINK) rekening mee moet houden? Neem contact met ons op voor een workshop of presentatie op maat.

Kunnen we u helpen met uw juridische vraagstuk?

Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. Zij kan u verder helpen, of brengt u in contact met een collega binnen VBS of een van de juridisch specialisten met wie VBS nauw samenwerkt.

Gerelateerd