Terug naar overzicht

Hoe bouw je een goed functioneringsdossier op?

Een goed dossier is cruciaal voor een vruchtbare arbeidsrelatie en soms ook voor een eventuele beëindiging van het dienstverband bij disfunctioneren van een werknemer. Het is dus belangrijk om hierop in te spelen en onaangename verrassingen te voorkomen!

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) stelt scherpere eisen stelt aan het opbouwen van een dossier. Zo zijn bijvoorbeeld de regels voor contracten voor bepaalde tijd sinds de invoering van de WWZ veranderd en is het aanbieden van een transitievergoeding verplicht. Ook geldt er een aanzegplicht.

Mogelijke vragen die gesteld kunnen worden bij de opbouw van een dossier:
•Hoe signaleert u een slecht functionerende werknemer en hoe pakt u dat aan?
•Welke weg slaat u in om een verbetertraject in te zetten en hoe legt u dat vast?
•Welke maatregelen kunt u nemen aan het einde van het traject?
Zie de handreiking ‘Checklist voor dossieropbouw bij disfunctioneren’.

Gerelateerd