Terug naar overzicht

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020, wat houdt dit in?

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) treedt in 1 juli 2020 in werking. Partners kunnen dan naast het geboorteverlof ook aanvullend geboorteverlof opnemen van maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week.

Vanaf 1 januari 2019 kregen partners al 1 werkweek geboorteverlof. Partners zijn werknemers die getrouwd zijn met of geregistreerde partner zijn van de moeder, ongehuwd met haar samenwonen of haar kind hebben erkend. Verwarrend is dat voor dit verlof verschillende termen worden gebruikt; partnerverlof of kraamverlof, maar de juiste term is geboorteverlof.

Voor het opnemen van aanvullend geboorteverlof gelden deze eisen:

  • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
  • De werknemer is de partner van de moeder van het kind.
  • De  werknemer heeft eerst standaard geboorteverlof opgenomen (1 maal de wekelijkse arbeidsduur).

Het aanvullend verlof is vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voor het aanvullend geboorteverlof bestaat recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon) voor ten hoogste 5 weken.
De werknemer bespreekt met de werkgever de wensen qua invulling van het aanvullende geboorteverlof. In principe mag de werknemer zelf invullen hoe hij het aanvullend geboorteverlof opneemt, tenzij er sprake is van een zwaarwegend belang van de werkgever, denk aan bedrijfseconomische omstandigheden of vanwege rooster-technische redenen. De werknemer kan in de praktijk 1 week (5 werkdagen) verlof opnemen, maar deze 5 werkdagen ook over 5 weken uitspreiden.

De verschillen tussen het standaard geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof zijn:

  • Duur standaard geboorteverlof: 1 werkweek / aanvullend geboorteverlof; 5 werkweken.
  • Invulling standaard geboorteverlof; naar wens werknemer / invulling aanvullend geboorteverlof; patroon kan bij zwaarwegend dienstbelang anders ingevuld worden.
  • Aanvraag aanvullend geboorteverlof; 4 weken van tevoren aangevraagd bij werkgever.
  • Opname standaard geboorteverlof; binnen 4 weken na bevalling / Opname aanvullend geboorteverlof; binnen 6 maanden na geboorte.
  • Bij standaard geboorteverlof; salaris / bij aanvullend geboorteverlof; een uitkering van het UWV.

Staat het aanvullend geboorteverlof opgenomen in de cao po en vo?
In artikel 8.6 lid 1 sub L cao-PO staat: “Geboorteverlof na de bevalling van de echtgenote, voor eenmaal de arbeidsduur per week gedurende een tijdvak van vier weken te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling;
Per 1 juli 2020: aanvullend geboorteverlof, nadat de werknemer geboorteverlof heeft opgenomen, voor ten hoogste vijf gehele weken gebaseerd op de arbeidsduur per week, op te nemen gedurende een tijdvak van zes maanden te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling (het salaris wordt door de werkgever aangevuld tot 100%).”
In artikel 15.1.2 p en q CAO VO staat wel iets opgenomen over bevallingsverlof (2 dagen) en standaard verlof, maar nog niets over aanvullend geboorteverlof; ondanks dat zal de nieuwe wet wel gevolgd moeten worden.

Bij samenloop van vakantieverlof en geboorteverlof zal het vakantieverlof op een later moment gecompenseerd moeten worden.

Lees meer veelgestelde vragen en antwoorden in onze FAQ.

Zelf ook een vraag?
Voor vragen of advies neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. De Helpdesk van VBS is een praktische vraagbaak en sparringpartner voor onze leden. U kunt terecht met vragen over onder meer: onderwijscao’s, arbeidsrecht, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(01-07-2020)

Gerelateerd