Terug naar overzicht

Eerste reactie VBS op rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten‘ van de Onderwijsraad

VBS waardeert het dat het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad zich kenmerkt door nuance en ruime aandacht voor de vele facetten van de vrijheid van onderwijs. Het onderwerp onderwijsvrijheid verdient dat. Beleid maken op basis van incidenten vindt VBS niet bij de complexiteit van het onderwerp passen.

Het is volgens VBS van grote waarde dat het rapport dan ook tot stand is gekomen door gesprekken met alle betrokkenen in het onderwijs: ouders, leraren, schoolleiding, schoolbestuurders, maatschappelijke organisaties, wetenschappers én leerlingen.

De denkrichting van de Onderwijsraad dat de democratische rechtsstaat de overkoepelende paraplu is, spreekt VBS aan. Bij problemen zijn de bestaande rechtsstructuren leidend. Er is in Nederland hiervoor een goed uitgewerkt instrumentarium aanwezig.

Onderwijsvrijheid
VBS is al 100 jaar een warm pleitbezorger van de onderwijsvrijheid (keuzevrijheid van ouders, stichting van scholen en vrijheid van inrichting), en blijft dat. Onderwijsvrijheid gaat wat ons betreft wel altijd gepaard met verantwoordelijkheid. Dat lezen wij ook terug in het rapport van de Onderwijsraad. Hierbij hoort de gelijke behandeling van – en kansengelijkheid- voor leerlingen, het handelen binnen de kaders van de democratische rechtsstaat en een continue focus op kwalitatief goed onderwijs. In dit rapport zien we dat de onvervreemdbare rechten voor kinderen terecht een meer prominente plaats innemen.

Tot slot lezen we in het rapport veel over burgerschap. VBS pleit ervoor om de effecten van de recent inwerking getreden burgerschapswet eerst af te wachten en dan nauwgezet te evalueren.

Lees hier het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad.
(05-10-2021)

Gerelateerd