Terug naar overzicht

Reactie VBS op onderwijsbegroting: structureel investeren in onderwijskwaliteit voor kansengelijkheid

De begroting van OCW bevat geen verrassingen in de zin van nieuwe prioriteiten of extra middelen. De in de Troonrede benoemde 8 miljard euro om onderwijsachterstanden in te lopen en kansengelijkheid te stimuleren betreft de al eerder bekend gemaakte niet-structurele NPO-gelden.

Het is opvallend dat er in de miljoenennota veel aandacht uitgaat naar de kwaliteit van het onderwijs. Verder valt op dat er in de tekstuele toelichting bij de OCW-begroting veel aandacht is voor het belang van goed onderwijs en kansengelijkheid. Hierbij wordt benoemd dat de hoogste prioriteit ligt bij het aantal en de kwaliteit van leraren en schoolleiders, omdat goed onderwijs met hen begint.

VBS is het eens met het demissionaire kabinet dat de prioriteit moet liggen bij kwalitatief goed onderwijs en dat dit begint bij voldoende goede leraren en schoolleiders die zich ook gedurende hun loopbaan kunnen blijven ontwikkelen en voldoende carrièremogelijkheden hebben. Dit vraagt wel om structurele extra investeringen. De huidige NPO-gelden zijn niet structureel. Uiteindelijk is kwalitatief goed onderwijs voor iedereen volgens VBS ook het meest duurzame recept om kansenongelijkheid tegen te gaan. Om leerlingen gelijke kansen te bieden heb je een gezamenlijke visie en focus nodig en een structuur (en cultuur) van continue ontwikkeling.

De integrale Troonrede vind je hier.
De Onderwijsbegroting vind je hier.
(21-09-2021)

Gerelateerd