Terug naar overzicht

De WBTR: wat betekent die voor jouw organisatie?

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is sinds 1 juli 2021 van kracht. Deze wet heeft gevolgen voor bestuurders en intern toezichthouders in het po en vo. Het is raadzaam om kennis te nemen van de wijzigingen en na te gaan wat dit betekent voor de organisatie en/of acties noodzakelijk zijn. VBS kan met je meedenken.

De WBTR beoogt het bestuur van verenigingen en stichtingen te verbeteren. In de wet is onder meer het volgende opgenomen:

  • Een bestuurder mag geen besluiten nemen wanneer hij/zij een tegenstrijdig belang heeft;
  • De statuten van elke stichting en vereniging moeten op termijn een regeling voor de afwezigheid van een bestuurder bevatten;
  • Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk na een faillissement als zij hun taak onbehoorlijk vervuld hebben;
  • Ontslagmogelijkheden voor bestuurders worden verruimd: ontslag wordt ook mogelijk bij taakverwaarlozing, andere gewichtige redenen of ingrijpende wijziging van omstandigheden.

In deze factsheet van de PO- en VO-raad staan de gevolgen van de wet en hoe ermee om te gaan.

VBS kan helpen
Wil je sparren over de betekenis van de nieuwe wet en/of acties noodzakelijk zijn, neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.

(12-05-2021)

Gerelateerd