Terug naar overzicht

NPO: Onderwijsraad adviseert structurele investeringen en lange termijnbeleid

Verbindt het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aan structurele onderwijsinvesteringen en leg dit vast in het regeerakkoord, adviseert de Onderwijsraad de regering. Dit vandaag verschenen advies is in lijn met de brief die VBS eerder aan de Tweede Kamer stuurde.

De Onderwijsraad stelt dat alleen zo de forse incidentele investering in het NPO dienstbaar wordt aan duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs. De raad constateert dat de beperkte looptijd van het NPO en het incidentele karakter hierbij beperkingen zijn en adviseert om na twee jaar de balans op te maken van de effecten van het NPO.

Duurzame verbeteringen
“Stel leraren en schoolleiders in staat na te denken over manieren om de NPO-gelden zó in te zetten dat deze niet alleen de coronanood verzachten, maar ook een eerste opmaat vormen voor duurzame verbeteringen die de onderwijskwaliteit verhogen. Het incidentele karakter van het NPO vormt een risico. Incidentele investeringen creëren een korte termijnblik, terwijl juist een lange termijnaanpak nodig is”, stelt de Onderwijsraad.

Structurele investeringen
De herstelmaatregelen van het NPO kunnen aan kracht winnen als de regering met structurele investeringen en lange termijnbeleid inzet op:

  • de aanpak van het leraren- en schoolleiderstekort in het nieuwe regeerakkoord;
  • verbeteren van de kwaliteit en gelijkere onderwijskansen;
  • structureel investeren in kennisinfrastructuur voor kennisdeling en kennisbenutting;
  • realiseren van een lokaal offensief om jongeren perspectief te bieden.

Lees hier het advies van de Onderwijsraad over het NPO.

Lees hier de brief die VBS eerder over het NPO aan de Tweede Kamer stuurde.
(03-06-2021)

Gerelateerd