Terug naar overzicht

NPO met twee jaar verlengd, meer geld naar vo

Het kabinet heeft besloten het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) met twee jaar te verlengen. Ook wordt een deel van het geld anders verdeeld: het voortgezet onderwijs krijgt een hoger bedrag per leerling.

Het geld uit het programma kan nu ook worden ingezet in de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025, als dat nodig is. Dit geeft scholen meer ruimte om het geld voor de juiste maatregelen in te zetten. Hoeveel tijd en ruimte hiervoor nodig is, verschilt per school. Scholen weten ruim voor volgend schooljaar welk bedrag ze precies krijgen, zodat ze daarmee gerichte plannen kunnen maken. Het blijft daarbij van belang dat scholen duidelijk verantwoorden in hun jaarverslag welke bewezen effectieve maatregelen zij hebben genomen.

Vo krijgt meer geld
Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen een hoger bedrag per leerling om de basis te versterken. Middelbare scholen zijn langer dicht geweest dan basisscholen en hebben daardoor meer werk te verzetten. Het basisbedrag per leerling in het voortgezet onderwijs is volgend schooljaar daarom circa 820 euro, voor het primair onderwijs is dit 500 euro per leerling.

Scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de bovenbouw van het vmbo kregen al een hoger bedrag, dat blijft zo. Ook wordt het budget niet specifiek gericht op scholen in achterstandswijken, maar wordt breder gekeken waar de basis verder moet worden versterkt. Gebleken is dat bijvoorbeeld ook kinderen uit middenklasse-gezinnen behoefte hebben aan betere ondersteuning.

Scholen horen in het voorjaar welk bedrag ze exact krijgen op basis van de leerlingtelling en achterstandsscores op basis van 1 oktober 2021. Via de informatietool op www.nponderwijs.nl  kunnen scholen dan opzoeken hoeveel middelen ze ontvangen, vergelijkbaar met vorig jaar.
(28-02-2022)

Gerelateerd