Terug naar overzicht

Rondetafel NPO: stel NPO-gelden structureel beschikbaar

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) was gisteren onderwerp van gesprek tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. VBS stuurde de Kamerleden voorafgaand hierover een brief. Minister Slob stuurde daarnaast twee brieven over het NPO naar de Kamer.

Bij het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer was bij de deelnemers ook het VBS-geluid te horen. VBS gaf de Kamerleden per brief drie punten mee voor het rondetafelgesprek:

Structureel versus incidenteel
Wij sluiten ons aan bij de breed gedragen oproep de beschikbare middelen structureel te maken.

Ruimte en vertrouwen
Wij pleiten altijd voor veel vertrouwen in de professionaliteit van de leerkracht en de schoolleider en de daarbij horende ruimte. VBS hecht hierbij aan een gedegen verantwoording achteraf.

Een aantrekkelijk beroep
Aanvullend op het NPO pleit VBS voor een forse inzet om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Dat zit ‘m in beloning, in tijd (minder administratieve lasten, meer ondersteuning en meer tijd voor lesvoorbereiding) en in vertrouwen (zie hierboven). Dit alles kan niet worden los gezien van goed onderwijskundig schoolleiderschap en dat vraagt dus ook aandacht van de politiek en gerichte investeringen.

Brief Helpdesk NPO
Minister Slob schrijft in een brief aan besturen, schoolleiders en leraren dat er NPO-helpdesk beschikbaar is via 0800 – 424 04 24 en een NPO-website. Ook kondigt de minister aan het onderwijs goed te willen informeren over het NPO, onder meer via webinars. Op sociale media en op www.nponderwijs.nl volgen de precieze data.

Kamerbrief nadere uitwerking NPO
Voor het schooljaar 2021-2022 is minimaal 700 euro per leerling beschikbaar, schrijft minister Slob in de Kamerbrief over de nadere uitwerking van het NPO. Voor het schooljaar 2022-2023 is de inschatting dat minimaal 500 euro per leerling beschikbaar is. Het definitieve bedrag zal onder andere afhangen van de uitkomsten van de implementatiemonitor en de actuele ontwikkeling van achterstanden. Begin 2022 zal de precieze verdeling van de gelden over de scholen voor het volgende schooljaar bekeken worden.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Voor meer informatie of vragen over NPO, neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk. Zij is te bereiken via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp: 06 – 330 296 94.
(27-05-2021)

Gerelateerd