Terug naar overzicht

Moet een school aangesloten zijn bij een klachtencommissie en bezwarencommissie?

Schoolbesturen in het (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling en een klachtencommissie te hebben. VBS-leden kunnen zich aansluiten bij de Landelijke Klachtencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs van GCBO (bekijk hier meer over de commissie en de adresgegevens).

Heeft de school geen eigen klachtencommissie? Dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. Bij welke commissie een klager moet zijn, hoort duidelijk en correct in de schoolgids te staan (inclusief contactgegevens).

Interconsultatie nieuwe wet ‘Vrij en veilig onderwijs’

Op dit moment heeft het ministerie van OCW een interconsultatie lopen over de nieuwe wet ‘Vrij en veilig onderwijs’. Dit wetsvoorstel gaat over het verbeteren van de veiligheid op school. Daarbij moeten scholen meer doen om onveilige situaties in beeld te krijgen en ervoor zorgen dat die minder voorkomen. Daarnaast komen er regels voor de manier waarop scholen omgaan met klachten. Een van voorstellen is dat scholen de plicht krijgen zich aan te sluiten bij een landelijke klachtencommissie.

Lees verder

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!

Heb je een vraag over de klachtenregeling, aansluiting bij een klachtencommissie of een andere vraag neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk: 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of WhatsApp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.

Gerelateerd