Terug naar overzicht

Is er een model klachtenregeling beschikbaar?

Elke school moet een klachtenregeling hebben en aangesloten zijn bij een klachtencommissie. Onlangs is een nieuwe uniforme modelklachtenregeling gepubliceerd. De klachtenregeling is een handreiking aan scholen in het (speciaal) basisonderwijs en het speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Klachtenprocedure
Een klachtenregeling bevat een omschrijving van wat aangemerkt kan worden als een klacht en welke stappen genomen dienen te worden bij het indienen van een klacht. In de klachtenregeling of klachtenprocedure van de school moet staan welke klachtencommissie de klachten behandelt, de wijze waarop deze commissie werkt, de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend en binnen welke termijn het oordeel wordt meegedeeld.

In de klachtenregeling van de school moet de volgende informatie terug te vinden zijn (art. 14 lid 2 WPO):
-welke klachtencommissie de klachten behandelt;
-de wijze waarop deze commissie werkt;
-de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend;
-binnen welke termijn het oordeel wordt medegedeeld.

De handreiking model klachtenregeling is een gezamenlijk product van AOb, AVS, CNV, GCBO, LAKS, Onderwijsgeschillen, Ouders en Onderwijs, PO-Raad en VO-raad. Download hier de Word-versie van de klachtenregeling, download hier de PDF-versie van de klachtenregeling.
VBS is mede-instandhouder van Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). VBS-leden kunnen zich aansluiten bij de Landelijke Klachtencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs.

Lees meer veelgestelde vragen en antwoorden in onze FAQ.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Voor meer vragen over de klachtenregeling of aansluiting bij een klachtencommissie neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.
(06-07-2021)

Gerelateerd