Terug naar overzicht

Moet een school aangesloten zijn bij een klachtencommissie en bezwarencommissie FUWA?

Scholen zijn verplicht om aangesloten te zijn bij een klachtencommissie en bij een bezwarencommissie FUWA. VBS-leden kunnen zich aansluiten bij de Landelijke Klachtencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs van GCBO.

Schoolbesturen in het (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling en een klachtencommissie te hebben. De Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) bieden een modelklachtenregeling voor het bijzonder onderwijs.

Landelijke Klachtencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs GCBO
Heeft de school geen eigen klachtencommissie? Dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. Bij welke commissie een klager moet zijn, hoort in de schoolgids te staan. VBS-leden kunnen zich aansluiten bij de Landelijke Klachtencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs van GCBO.
Let op! Per 1 juli 2022 heeft GCBO een nieuw adres, het is belangrijk deze goed te vermelden in de relevante documenten.

Een klachtencommissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de betreffende school. De klachtencommissie behandelt klachten op grond van onderwijswetten.

Klachtenprocedure
Een klachtenregeling bevat een omschrijving van mogelijke klachten en welke stappen genomen dienen te worden bij het indienen van een klacht. In de klachtenregeling of klachtenprocedure van de school moet staan welke klachtencommissie de klachten behandelt, de wijze waarop deze commissie werkt, de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend en binnen welke termijn het oordeel wordt meegedeeld.

In de klachtenregeling van de school moet de volgende informatie terug te vinden zijn (art. 14 lid 2 WPO):
-welke klachtencommissie de klachten behandelt;
-de wijze waarop deze commissie werkt;
-de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend;
-binnen welke termijn het oordeel wordt medegedeeld.

Hier vind je de modelklachtenregeling voor het bijzonder onderwijs van GCBO.

Bezwarencommissie FUWA
De cao verplicht werkgevers in het onderwijs om aangesloten te zijn bij één van de vier landelijke bezwarencommissies functiewaardering (de zogeheten FUWA-commissie). Aan werknemers wordt hiermee de mogelijkheid geboden om bij deze commissie binnen zes weken bezwaar aan te tekenen tegen de waardering van de functie of de beschrijving van de functie in relatie tot de hem opgedragen taken (artikel 5.10 cao-po). GCBO heeft ook een bezwarencommissie FUWA. Meer informatie over de Bezwarencommissie Functiewaardering Bijzonder Onderwijs vind je hier.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Heb je een vraag over de klachtenregeling, aansluiting bij een klachtencommissie of een andere vraag neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk: 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of WhatsApp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.
(10-05-2022)

Gerelateerd