Terug naar overzicht

Moet een school aangesloten zijn bij een klachtencommissie en bezwarencommissie FUWA?

Scholen zijn verplicht om aangesloten te zijn bij een klachtencommissie en bij een bezwarencommissie FUWA. De VBS Helpdesk legt uit wat de precieze verplichtingen zijn.

Elke school moet een klachtregeling hebben en aangesloten zijn bij een klachtencommissie. Heeft de school geen eigen klachtencommissie? Dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. Er zijn verschillende klachtencommissies, bij welke commissie je moet zijn, hoort in de schoolgids te staan.

Klachtenprocedure
Een klachtenregeling bevat een omschrijving van mogelijke klachten en welke stappen genomen dienen te worden bij het indienen van een klacht. In de klachtenregeling of klachtenprocedure van de school moet staan welke klachtencommissie de klachten behandelt, de wijze waarop deze commissie werkt, de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend en binnen welke termijn het oordeel wordt meegedeeld.

In de klachtenregeling van de school moet de volgende informatie terug te vinden zijn (art. 14 lid 2 WPO):
-welke klachtencommissie de klachten behandelt;
-de wijze waarop deze commissie werkt;
-de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend;
-binnen welke termijn het oordeel wordt medegedeeld.

De Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) bieden hier een modelklachtenregeling voor het bijzonder onderwijs.
VBS is mede-instandhouder van GCBO. VBS-leden kunnen zich aansluiten bij de Landelijke Klachtencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs.

Bezwarencommissie FUWA
De cao verplicht werkgevers in het onderwijs om aangesloten te zijn bij één van de vier landelijke bezwarencommissies functiewaardering (de zogeheten FUWA-commissie). Aan werknemers wordt hiermee de mogelijkheid geboden om bij deze commissie binnen zes weken bezwaar aan te tekenen tegen de waardering van de functie of de beschrijving van de functie in relatie tot de hem opgedragen taken (artikel 5.10 cao-po). GCBO heeft ook een bezwarencommissie FUWA. Meer informatie over de Bezwarencommissie Functiewaardering Bijzonder Onderwijs vind je hier.

Lees meer veelgestelde vragen en antwoorden in onze FAQ.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Voor meer vragen over de klachtenregeling of aansluiting bij een klachtencommissie neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.
(26-08-2021)

Gerelateerd