Terug naar overzicht

Vernieuwde leidraad tegen verspreiding ongewenste beelden

Kennisnet heeft de vernieuwde leidraad ‘Wat doet u als school met de online verspreiding van ongewenste beelden?’ gepubliceerd. In deze handreiking staan adviezen en praktische tips voor scholen over de verspreiding van ongewenste beelden.

De leidraad gaat in op het voorkomen van problemen en wat je kunt doen als er toch beelden verspreid worden. Denk aan een leerling die stiekem de les filmt, precies op het moment dat een docent boos voor de klas staat. Privéfoto’s van een klasgenoot die op TikTok of in een WhatsApp-groep worden geplaatst.

Veilig schoolklimaat
Verspreiding hiervan helemaal voorkomen lukt nooit, maar het is wel mogelijk een sociaal veilig schoolklimaat te scheppen waarin leerlingen en docenten zich veilig genoeg om zich kwetsbaar op te stellen en te praten over wat dikwijls ‘onder water’ blijft. Het document bevat ook verwijzingen naar instanties die hierbij kunnen helpen. De publicatie is een initiatief van Kennisnet, in samenwerking met stichting School & Veiligheid en de VO-raad.

Corona-lockdown
De leidraad is een grondige update van de vorige versie uit 2015. Een vernieuwing was nodig, alleen al vanwege nieuwe populaire apps waarmee beelden worden gedeeld. Het verspreiden van dit soort beelden is een hardnekkig probleem. Niet alleen beelden van leerlingen worden gedeeld, maar ook van docenten. Tijdens de corona-lockdown, toen het onderwijs zich grotendeels digitaal afspeelde, gebeurde het relatief vaker, geeft Kennisnet aan.

Lees meer over de leidraad ‘Wat doet u als school met de online verspreiding van ongewenste beelden?’ bij Kennisnet.
(Bron: Kennisnet, 19-08-2021)

Gerelateerd