Terug naar overzicht

De belangrijkste punten van het cao-akkoord primair onderwijs

De PO-Raad en de vakbonden hebben eind mei 2022 het cao-akkoord voor primair onderwijs ondertekend. Met het akkoord wordt de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs gedicht. Ook komt er extra beloning voor schoolleiders.

De hoofdpunten zijn:

  • Voor werknemers in alle functies en alle onderwijssoorten worden nieuwe salarisschalen ge├»ntroduceerd. Deze schalen zijn gelijk aan de schalen in het voortgezet onderwijs.
  • Het jaarloon voor de meeste medewerkers wordt hierdoor in 2022 minimaal 4% hoger. Voor functies waarin de verschillen met het voortgezet onderwijs groter zijn, kan dit percentage hoger uitvallen.
  • In de komende jaren werken de positieve effecten van dit akkoord door: grotere periodiekstappen en een hogere maximumbeloning in de schaal.
  • De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 6,3% naar 8,33%.
  • Voor functies en schalen waar in het voortgezet onderwijs een bindingstoelage bestaat, wordt deze overgenomen in de cao voor primair onderwijs.
  • Voor directeuren en adjunct-directeuren gaat aanvullend een arbeidsmarkttoelage gelden voor de komende 5 jaar.
  • Onderwijsondersteunend personeel behoudt de extra jaarlijkse uitkering, naast de procentuele en de nominale eindejaarsuitkering zoals die nu al in het voortgezet onderwijs geldt.

Lees hier het hele akkoord

(29 juni 2022)

Gerelateerd