Terug naar overzicht

Gezamenlijke cao voor bestuurders in het po en vo

De leden van VTOI-NVTK (toezichthouders) en VvOB (onderwijsbestuurders) hebben ingestemd met de ‘CAO Bestuurders Funderend Onderwijs’. Met deze nieuwe cao vervallen de twee bestaande cao’s (Cao Bestuurders PO 2020 en Cao Bestuurders VO 2020). Daarvoor in de plaats is één nieuwe, geïntegreerde cao gekomen, voor bestuurders in zowel primair als voortgezet onderwijs, met het oog op de (verdere) professionalisering van de bestuurder en de invulling van het toezicht.  De cao is dan ook een middel voor toezichthouders om hun werkgeversrol voor bestuurders (nog beter) uit te oefenen, ook gezien in een langetermijnontwikkeling.

Deze cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2023.

Moet de cao Bestuurders funderend onderwijs verplicht worden toegepast?
De bestuurders-cao primair onderwijs móet door de interne toezichthouder toegepast worden als de interne toezichthouder lid is van de VTOI-NVTK, of als toepassing van de cao overeengekomen is tussen de bestuurder en de interne toezichthouder in de arbeidsovereenkomst. Als daar geen sprake van is, dan is de reguliere cao primair onderwijs van toepassing. Dit kan door een zogeheten incorperatiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Heb je hierover een vraag? 

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk (alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-330 296 94

(12 oktober 2022)

Gerelateerd