Terug naar overzicht

Hoe staat het met de cao-onderhandelingen po?

Op dit moment onderhandelt de PO-Raad met vakbonden over een cao-akkoord voor de sector primair onderwijs. Naast een goede loonsverhoging (gelijk in primair en voortgezet onderwijs) gaat het om een aantal inhoudelijke onderwerpen.

Veel vraagstukken, zoals het lerarentekort, worden door scholen samen opgepakt, maar de cao kan natuurlijk ook een bijdrage leveren. Daarom streeft de PO-Raad naar:

  • aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden met een goede, eerlijke en concurrerende beloning;
  • werken in balans met een goed uitvoerbaar takenpakket;
  • het vergroten van de ruimte in professionalisering en inzetbaarheid;
  • meer helderheid en duidelijkheid over de afspraken van het gehele pakket van arbeidsvoorwaarden.

Net als tijdens eerdere cao-rondes is het belangrijk om te zoeken naar het goede evenwicht tussen aan de ene kant goede en bindende afspraken die ervoor zorgen dat rechten op bijvoorbeeld salaris en contracttijd eenduidig vastliggen. Aan de andere kant moet er voldoende ruimte ontstaan voor maatwerkafspraken die inspelen op regionale omstandigheden, organisatie-specifieke invalshoeken en individuele wensen.

Gerelateerd