Terug naar overzicht

Welke acties verlangt de gezamenlijke Cao Bestuurders van toezichthouders?

In een eerder nieuwsbericht meldde we dat de Cao Bestuurders PO 2020 en Cao Bestuurders VO zijn vervallen. Hiervoor in de plaats is één nieuwe, geïntegreerde cao gekomen voor bestuurders in het po en vo (Cao Bestuurders Funderend Onderwijs). Deze geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2023. Het verlangt de volgende acties van toezichthouders.

  1. Ga na of je de cao verplicht moet toepassen
    Interne toezichthouders moeten de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs toepassen als de toezichthouder lid is van de VTOI-NVTK, of als toepassing van de cao overeengekomen is tussen de bestuurder en de interne toezichthouder in de arbeidsovereenkomst. Niet-leden hebben deze verplichting in principe niet omdat de cao niet algemeen bindend is verklaard.
  2. Zo ja, ga in gesprek met bestuurder over inschaling nieuwe cao
    De cao schrijft niet voor hóe de interne toezichthouder de werkgeversrol moet invullen, maar gaat er wel vanuit dat de toezichthouder een gesprekkencyclus organiseert waarin het functioneren, ontwikkelen, evalueren, beoordelen en belonen van de bestuurder geborgd is in een jaar.
    Bovenstaande brengt met zich mee dat de toezichthouder als werkgever het gesprek moet aangaan met de bestuurder over zijn of haar inschaling in de nieuwe cao. Volgens de nieuwe cao dient de beloning te zijn afgestemd op de afspraken die toezichthouders hebben gemaakt met de bestuurder over het complete beloningsbeleid, dat wil zeggen op de volgende terreinen: functioneren, ontwikkeling, beoordeling, en beloning en inschalingsbeleid. In de cao is een handreiking remuneratiebeleid opgenomen ter ondersteuning van de dialoog tussen de bestuurder en toezichthouder

VBS Helpdesk staat voor je klaar 

Heb je vragen over de nieuwe Cao Bestuurders Funderend Onderwijs, over de acties die deze van toezichthouders verlangt of andere taken die tot dit gremium behoren? Neem contact op met Nienke Daniëls via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of 06-330 296 94 (WhatsApp)

(2 november 2022)

Gerelateerd