Terug naar overzicht

Akkoord over cao primair onderwijs

De PO-Raad en de vakbonden hebben ingestemd met het cao-akkoord primair onderwijs voor 2023-2024. Met de nieuwe cao krijgen de medewerkers in het primair onderwijs een loonstijging van 10% vanaf 1 juli 2023. Daarnaast krijgen medewerkers in november een eenmalige uitkering. Deze is hoger voor werknemers in de lagere salarisschalen. In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt, over onder andere woon-werkverkeer, directeuren en participatiebanen.

 

Gerelateerd