Terug naar overzicht

Scholen krijgen meldplicht seksuele intimidatie

In de toekomst moeten scholen naast vermoedens van seksueel misbruik ook vermoedens van seksuele intimidatie bij de Inspectie van het Onderwijs melden. Zo kan de inspectie hier beter toezicht op houden. Volgens demissionair minister Slob is er een wetswijziging voor in de maak. Dit laat hij weten in een reactie op een item van NOS stories over dit thema.

NOS deed onderzoek naar seksuele intimidatie en geweld op scholen, en hoe hiermee om te gaan. Het onderzoek onderstreept dat ongewenst seksueel gedrag – zoals seksueel getinte opmerkingen, ongewenste aanrakingen of aanranding – een belangrijk aandachtspunt is voor het onderwijs. Veel jongeren krijgen hier binnen de school nog mee te maken. Als zij hier vervolgens melding van doen, wordt hier volgens de gesproken leerlingen lang niet altijd (op een goede manier) iets mee gedaan.

Vertrouwenspersonen op scholen herkennen dit beeld, zo meldt NOS Stories. Volgens hen wachten scholen bijvoorbeeld te lang met handelen. Ook waren er klachten over het beleid van de school, dat onduidelijk of verouderd zou zijn of niet zou uitnodigen tot melden. Verder zeiden de vertrouwenspersonen dat docenten niet opgeleid zijn om hiermee om te gaan.

Stichting School en Veiligheid biedt scholen ondersteuning op dit vlak. Ook kunnen scholen de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld seksuele intimidatie of seksueel misbruik.

Bron: VO-Raad

De VBS Helpdesk denkt met je mee!
Heb je vragen op dit vlak? Neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via Whatsapp: 06 – 330 296 94.

(19-04-2021)

Gerelateerd