Terug naar overzicht

Mag een basisschool een leerling weigeren?

In principe mag een school een leerling weigeren als er echt geen plek is. Maar dat kan alleen als de school een consequent en transparant toelatingsbeleid heeft waarin duidelijk staat beschreven hoe de school omgaat met aanmelding, toelating en afwijzing en wat je als ouder tegen een afwijzing kunt doen.

Daarnaast geldt dat als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte zich aanmeldt bij een school, de school moet onderzoeken of de leerling voldoende ondersteund kan worden. Naast het eigen toelatingsbeleid moet de school ook deze zorgplicht naleven.

Lees meer veelgestelde vragen en antwoorden in onze FAQ.

Zelf ook een vraag?
Voor vragen of advies neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. De Helpdesk van VBS is een praktische vraagbaak en sparringpartner voor onze leden. U kunt terecht met vragen over onder meer: onderwijscao’s, arbeidsrecht, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.

Gerelateerd