Nu en dan komen Raden van Toezicht of toezichthoudende besturen in een situatie waarbij een voorzitter vervangen moet worden, de hele Raad aftreedt of tijdelijk versterking nodig heeft. Dan is er meestal sprake van een crisis waarbij het toezicht en de reputatie van de organisatie in het geding is.

Het Netwerk Interim Toezichthouders Onderwijs (ITZH) biedt een oplossing voor toezichthouders van besturen en scholen die in een crisissituatie verkeren of daarin dreigen te komen. De zeer ervaren toezichthouders uit dit netwerk zijn direct inzetbaar om een helpende hand te bieden: het voorzitterschap overnemen, als lid toetreden of met collega interim toezichthouders een gehele Raad vervangen.

Als lid van VBS profiteer je van het voordeel van 10% op de bemiddelingsfee om het netwerk ITZH in te schakelen.

De interim toezichthouder:
• heeft een vooraf geformuleerde opdracht
• doet dit nooit langer dan twee jaar
• zal daarna nooit als vast lid of voorzitter toetreden
• is ervaren in veranderkundige vragen, crisissituaties en conflicten
• kent de wet- en regelgeving en de onderwijssector
• is er om de organisatie echt te ondersteunen

Kwaliteitsbewaking

Een onafhankelijke Commissie Certificering bewaakt de kwaliteit van het netwerk door elke kandidaat te beoordelen op competenties en andere criteria. Pas dan kan een toezichthouder toetreden tot het netwerk Interim Toezichthouders Onderwijs (ITZH).

Bureau ScoliX faciliteert
ScoliX faciliteert dit exclusieve netwerk van interim toezichthouders, doet de screening van kandidaten en verzorgt de bemiddeling van de intake, de opdrachtformulering, de voordracht van een of twee kandidaten, de contractafspraken tot en met de monitoring.

Investering

De interim toezichthouder ontvangt een minimale honorering van 50% van het WNT-jaarmaximum van de toezichthouders van de betreffende onderwijssector. De eenmalige bemiddelingsfee bedraagt 50% van het WNT-jaarmaximum (exclusief jouw ledenkorting). Je weet dus precies waar je aan toe bent en tarieven zijn transparant.

Initiatiefgroep en Comité van Aanbeveling

De initiatiefgroep bestaat uit kopstukken uit alle sectoren uit het onderwijs: Jan Wiegers, Walter Dresscher, Pim Breebaart, Peter Hermans en Marcel L. Bos. VBS, Verus en de VOS/ABB hebben hun steun uitgesproken in het Comité van Aanbeveling.

Voor meer informatie zie website ITZH.