Terug naar overzicht
31 jan 2024

Voorziening groot onderhoud: inzicht in regels per 2024, ter voorbereiding op jaarverslag 2023

  • Alleen voor leden
  • Online via Teams

Datum: woensdag 31 januari 2024 van 19.30 – 20.30 uur

Doelgroep: voor al dan niet startende directeur(-bestuurders) in het po, so en vo

Wie: Marcus Driessen, financieel adviseur en VBS-partner verzorgt de sessie

Met ingang van boekjaar 2023 of 2024 – de keuze is aan het schoolbestuur – verandert de regelgeving voor het berekenen van de hoogte van de voorziening voor groot onderhoud. Tijdens de kennissessie hoor je welke mogelijkheden een schoolbestuur heeft om de nieuwe regelgeving in het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) te verwerken en wat daar de consequenties zullen zijn voor de vermogenspositie van het bestuur. De keuze die gemaakt wordt kan van invloed zijn op de beoordeling van de Inspectie over mogelijke bovenmatige vermogensposities van schoolbesturen.

Ook als je de nieuwe regelgeving nog niet in boekjaar 2023 toepast, is het gewenst om in het jaarverslag 2023 melding te maken van de te verwachten consequentie van deze nieuwe regelgeving.

Meld je nu aan via onderstaand webformulier!

Onderwerpen die aan bod komen

  • De nieuwe berekeningswijze voor de onderhoudsvoorziening;
  • Keuze tussen (deels) activeren of opnemen in voorziening;
  • Kengetallen om de financiële positie te beoordelen na het doorvoeren van de wijziging.

Wat je leert en aan inzichten vergaart

  • Heeft u nu voldoende kennis over de genoemde wijziging? Is extra ondersteuning wenselijk/nodig?
  • Wat is nodig voor een goede verantwoording in het jaarverslag 2023?
  • Een nieuwe kijk op de financiële positie van het schoolbestuur.
  • Reken je niet te rijk, maar zeker ook niet te arm!

Meld je aan!

VBS biedt deze kennissessie aan via Microsoft Teams. De online sessie duurt maximaal anderhalf uur, met minimaal drie en maximaal twintig deelnemers. Deelname is kosteloos voor leden. Schrijf je in via onderstaand webformulier. Heb je van tevoren al een vraag of case die je tijdens de kennissessie graag (anoniem) beantwoord wil hebben? Stuur dan een mail aan: helpdesk@vbs.nl.

Door je op te geven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden. Let op: vol is vol.