Terug naar overzicht
27 sep 2023

Voorziening groot onderhoud: inzicht in regels per 2024 en impact op financiële positie

  • Alleen voor leden
  • Online via Teams

Datum: woensdag 27 september 2023 van 19.30 – 20.30 uur
Doelgroep: voor al dan niet startende directeur(-bestuurders) in het po, so en vo
Wie: Marcus Driessen, financieel adviseur en VBS-partner verzorgt de sessie

Met ingang van boekjaar 2023 of 2024 verandert de regelgeving voor het berekenen van de hoogte van de voorziening voor groot onderhoud. De ‘egalisatiemethode’, die door praktisch alle scholen werd toegepast, is dan niet meer toegestaan. In de plaats hiervan komt de ‘spaarmethode’ per component. Per te onderscheiden onderdeel (component) moet jaarlijks een evenredig deel van de looptijd voor elk component worden gespaard (dotatie). De consequentie hiervan zal voor de meeste schoolbesturen zijn dat de onderhoudsvoorziening veel hoger moet worden dan dat die nu is. Dit zal dan gepaard gaan met een verlaging van het eigen vermogen. Het kan zelfs betekenen dat het eigen vermogen van schoolbesturen hierdoor negatief wordt.

Deze wijziging heeft daarom een groot effect op de vermogenspositie van de schoolbesturen. En vergt daarom een nieuwe kijk op de beoordeling van de financiële positie, zoals dit jaarlijks in het jaarverslag wordt verantwoord. Financieel adviseur Marcus Driessen zal hier tijdens twee bijeenkomsten tekst en uitleg over geven.
Meld je nu aan via onderstaand webformulier!

Onderwerpen die aan bod komen

  • De nieuwe berekeningswijze voor de onderhoudsvoorziening;
  • Keuze tussen (deels) activeren of opnemen in voorziening;
  • Kengetallen om de financiële positie te beoordelen na het doorvoeren van de wijziging.

Wat je leert en aan inzichten vergaart

  • Heeft u nu voldoende kennis over de genoemde wijziging? Is extra ondersteuning wenselijk/nodig?
  • Een nieuwe kijk op de financiële positie van het schoolbestuur.
  • Reken je niet te rijk, maar zeker ook niet te arm!

Meld je aan!

VBS biedt deze kennissessie aan via Microsoft Teams. De online sessie duurt maximaal anderhalf uur, met minimaal drie en maximaal twintig deelnemers. Deelname is kosteloos voor leden. Schrijf je in via onderstaand webformulier. Heb je van tevoren al een vraag of case die je tijdens de kennissessie graag (anoniem) beantwoord wil hebben? Stuur dan een mail aan: helpdesk@vbs.nl.

Door je op te geven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden. Let op: vol is vol.