Terug naar overzicht
20 sep 2023

VBS Startevent

 • Alleen voor leden
 • Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht

Sturen in roerige en onzekere tijden: Wat verlangt dit van jou als directeur of bestuurder?

Datum: woensdag 20 september van 17.45 – 21.30 uur (inclusief borrel) 


Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht
Doelgroep: leden en relaties VBS

We kunnen niet voorspellen wat onze leerlingen de komende twintig a dertig jaar te wachten staat, maar het is wel onze verantwoordelijkheid om hen op die toekomst voor te bereiden. Geen eenvoudige opgave als je bedenkt dat we leven in een wereld met grote uitdagingen. Segregatie, pandemieën, individualisering, kansenongelijkheid, klimaatverandering en ongekende technologische ontwikkelingen maken de toekomst van onze leerlingen complex en onzeker.

Sturen in roerige en onzekere tijden vraagt om visie, bestuurlijke moed en vastberadenheid. Immers, als je nergens voor staat dan val je voor alles. Tegelijk moet je als schooldirecteur of bestuurder in verbinding blijven met je mensen in je organisatie. Hoe geef je als eenpitter of klein schoolbestuur – met beperkte capaciteit en weinige tijd–handen en voeten aan die opgave? Een inspirerend vraagstuk om aan het begin van het jaar samen met collega’s uit het vak bij stil te staan tijdens het VBS Startevent. Hopelijk zien we je daar!


Programma

17.45 uur Welkom, met soep en broodjes

File of onverhoopt iets later? Geen probleem, na de start kun je ook nog iets eten

18.10 uur Opening 

Fijn elkaar weer te zien! VBS-voorzitter Artho Jansen heet je welkom

18.15 Goed onderwijs in tijden van onzekerheid
Met stug doorlopen of ijdele hoop redden we het niet. Daarvoor zijn de uitdagingen in de wereld en het onderwijs te groot. Wat staat jou als directeur of bestuurder te doen? Hoe kun je het goede doen in tijden van onzekerheid? Hoe zorg je tegelijk voor een duidelijke koers en verbinding met je team? Govert-Jan de Vrieze leidt dit thema op een bijzondere manier in en gaat erover met ons in gesprek. Op voorhand alvast een paar stellingen!

 1. Als onderwijsdirecteur of bestuurder kun je niet meer dan vijf jaar vooruit kijken
 2. 
Een onderwijscultuur van meten en verantwoorden staat omgaan met onzekerheid in de weg
 3. De bereidheid om los te laten leidt tot meer verbinding met je team

Govert-Jan de Vrieze, Docent-onderzoeker Lectoraat Waardengericht Leiderschap bij Penta Nova en Hogeschool Leiden

19.00 Op weg naar een nieuwe koers van VBS
We maken een uitstapje naar onze vereniging: de digitalisering heeft ervoor gezorgd dat mensen en organisaties veel meer informatie voorhanden hebben, elkaar sneller kunnen vinden en makkelijker kunnen samenwerken. Aangesloten zijn bij een vereniging is minder vanzelfsprekend geworden, ervaart ook VBS. Het roept vragen op over wie je als vereniging in de toekomst wilt zijn, wie je doelgroep is en hoe je voor deze groep van toegevoegde waarde kunt zijn.

Om deze reden is VBS een klein jaar geleden een onderzoek gestart, waar de volgende vier scenario’s zijn uitgekomen die we aan de leden voorleggen. De input vormt een belangrijke basis bij het maken van een keuze:

 1. Het continueren van de huidige situatie…
 2. Nauwe samenwerking aangaan met partners om schaalvoordelen en synergie te realiseren
 3. Zelfstandige doorontwikkeling met positionering en focus op een toekomstige koers
 4. Op basis van input leden tijdens Startevent, een ander c.q. vierde scenario

Onder leiding van het VBS-bestuur en onderzoeker Bureau De Bedoeling

19.30 Koffie & Zoet

19.45 Sturen in roerige en onzekere tijden, twee verhalen uit de praktijk: leer en inspireer! 1. Voorbereid op de toekomst met de juiste mensen in huis

  Om als organisatie je doelen te halen moet je op het juiste moment de juiste mensen in huis hebben. Met strategische personeelsplanning breng je in kaart welke mensen straks nodig zijn (gewenste formatie) en welke mensen straks beschikbaar zijn (verwachte bezetting). Het geeft inzicht in ontwikkelpotentieel van personeel, handvatten voor benodigde HR-acties en zorgt voor een optimale personeelsbezetting nu én in de toekomst. Hoor hoe het helpt. 
Gastspreker VfPf
 2. De directeur(-bestuurder) als ondernemer

  Binnen zijn school stimuleert Geert altijd een ondernemende, innovatieve houding. Middels praktijkvoorbeelden illustreert hij hoe je binnen een schoolorganisatie nieuwe projecten anders kunt aanpakken en laat hij zien hoe je door out-of-the-box denken (ook op financieel gebied) soms onmogelijke projecten voor elkaar kunt krijgen. Hierbij hanteert hij enkele vuistregels.
  Geert Looyschelder, rector-bestuurder, Jordan Montessori Lyceum Utrecht

20.30 Borrel & Bites

21.30 Einde VBS Startevent

Schrijf je nu in!