Terug naar overzicht
3 feb 2020

VBS-netwerk (v)so en sbo

  • Utrecht

Het VBS-netwerk (v)so en sbo komt op maandag 3 februari 2020 van 15.00-17.00 uur bijeen in Vergadercentrum Vredenburg, vlakbij station Utrecht CS. Het programma bepalen we gezamenlijk, geef a.u.b. per mail uw wensen door!

In ieder geval willen we de volgende twee onderwerpen aan de orde stellen:
• Samenwerkingscasus: Sander Verheul, CvB-lid van de Leo Kanner Onderwijsgroep in Leiden, houdt een korte inleiding over de samenwerking van verschillende Leidse onderwijsbesturen (regulier en (v)so en sbo) in het Huis van het Onderwijs. Aan de hand van zijn verhaal bespreken we een aantal vragen en dilemma’s.
• Belangenbehartiging: bespreken mogelijkheden van gezamenlijke belangenbehartiging voor het (v)so en sbo, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) rond de evaluatie passend onderwijs.

Tim Dees, adviseur samenwerken bij adviesbureau Common Eye (samenwerkingspartner van VBS rond dit thema), zal waar opportuun aanvullend een theoretische duiding geven.

Meld u aan:
We komen bij elkaar op maandag 3 februari 2020, van 15.00-17.00 uur in Vergadercentrum Vredenburg. Klik hier voor de routebeschrijving. Aan het eind van de bijeenkomst is er gelegenheid bij een drankje na te praten.
Meld u per mail aan bij assistent netwerkregisseur Anita Kuiper (akuiper@vbs.nl). Geef hierbij a.u.b. ook aan of er specifieke onderwerpen zijn die u wilt agenderen.
Ook andere belangstellenden uit het (v)so en sbo (ook niet VBS-leden), zijn van harte welkom. Graag wel even per mail aanmelden.