Terug naar overzicht
14 sep 2023

Handvatten voor (meer) doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs

  • Alleen voor leden
  • Online via Teams

Datum: donderdag 14 september van 19.30 – 21.00 uur 

Doelgroep: voor al dan niet startende directeur(-bestuurders) in het po, so en vo

Wie: Expertisepunt Burgerschap verzorgt de sessie

Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale cohesie. De overheid geeft met deze wet een duidelijk kader, waarbinnen het aan scholen zelf is over hoe ze er invulling aan geven. Momenteel, sinds de wetswijziging in 2021, ligt de nadruk op samenhang en doelgerichtheid. 

Tijdens de kennissessie wordt op de samenhang en doelgerichtheid ingegaan, maar ook op wat er van jouw school wordt verwacht bij het meten en evalueren hiervan. Je krijgt inzicht in wat dit inhoudt en welke inspanningen jouw school moet leveren, evenals welke stappen je kunt nemen om dit te bereiken. Door hieraan aan het begin van het schooljaar te beginnen, kun je het in de tweede helft van het jaar nog verder verbeteren en aanpassen. Want al gaat de Inspectie in schooljaar 23/24 nog niet toetsen op burgerschapsonderwijs, het is wel handig om hier nu al over na te denken.

 Meld je nu aan via onderstaand webformulier.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Wat is samenhangend en doelgericht burgerschapsonderwijs?
  • Korte verkenning over het meten en evalueren we onze burgerschapsopbrengsten.

Wat je leert en aan inzichten vergaart

  • Inzicht in welke keuzes je kan maken in de burgerschapsopdracht voor jouw school;
  • Kennis over wat wordt verstaan onder samenhangend en doelgericht burgerschapsonderwijs;
  • Handvatten om na te denken over hoe jouw school burgerschap in kaart kan brengen.


Over Expertisepunt Burgerschap


Expertisepunt Burgerschap is een samenwerking tussen Stichting School & Veiligheid, het Kennispunt MBO Burgerschap, SLO en ProDemos – huis voor democratie en rechtsstaat. Het doel van het Expertisepunt Burgerschap is een adequate ondersteuning te bieden bij het invulling geven aan burgerschapsonderwijs. De ondersteuning is gericht op het duurzaam versterken van het burgerschapsonderwijs in het po, vo, (v)so en mbo. Daarnaast is het doel het stimuleren van doelgericht, planmatig en herkenbaar burgerschapsonderwijs, waarbij de school een veilige oefenplaats is.


Deze kennissies is vol, de aanmelding is gesloten.