Terug naar overzicht
27 nov 2023

Algemene ledenvergadering VBS

 • Alleen voor leden
 • Online via Teams

Op maandag 27 november 2023 vindt de algemene ledenvergadering van VBS plaats via Teams. De vergadering begint om 17.00 uur. Per schoolbestuur mag één persoon stemmen.

De agenda (onder voorbehoud) is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de 101ste algemene ledenvergadering d.d. 21 november 2022
 4. Activiteitenverslag over de periode 1 augustus 2022 – 1 augustus 2023
 5. Financieel jaarverslag 2022 inclusief controleverklaring van de accountant
 6. Ontwikkeling begroting 2023, beleidskader begroting 2024 en contributievoorstel
 7. Begroting 2024
 8. Decharge van het bestuur
 9. Verkiezing van het bestuur
 10. Statutenwijziging
 11. Rondvraag en sluiting

Aanmeldformulier

Aanmelden kan via het formulier hieronder. Heeft u technische vragen over de financiële verantwoording en begroting? Mail deze voor uiterlijk 14 november 2023 naar mleget@vbs.nl. U krijgt vooraf antwoord.

In het formulier wordt gevraagd akkoord te gaan met de privacyverklaring.