Terug naar overzicht

Zien! Korte film over grip versus durven loslaten

Het VBS Startevent begint met een geluidsopname van een dialoog, ondersteund met beeld en muziek, van Govert-Jan de Vrieze (docent-onderzoeker Lectoraat Waardengericht Leiderschap bij Penta Nova en Hogeschool Leiden). Hierin maakt hij duidelijk dat we ons moeten oefenen in de kunst van het loslaten. En dat is niet makkelijk als het bestaande systeem ook moet blijven functioneren. VBS sprak met hem over onderwijs voor een ongekende toekomst. Schrijf je hier in voor het startevent.


In zijn artikel ‘Onderwijs voor een ongekende toekomst’ begint De Vrieze met woorden die hij onlangs las in een artikel van Peter Senge: ‘To be a great teacher is tob e a prophet – for you need to prepare young people not for today, but for 30 years into the future’.

Onderwijssystemen kijken hooguit vijf jaar vooruit
‘

Je ziet in de praktijk dat we in het onderwijs hooguit vijf jaar vooruit kijken. Het voorspellen van onder meer de demografische, digitale en culturele ontwikkelingen voor de komende dertig jaar is ook heel lastig. En dan heb ik het nog niet gehad over de waan van de dag waarin je als directeur(-bestuurder) doorgaans leeft. Desondanks leiden we de leerlingen ook op voor later, wanneer ze deelnemen aan de maatschappij. Wat moet je als school, mede gelet op de roerige en onzekere tijden waarin we nu leven, daarvoor bieden?’

Durf dingen te laten gebeuren

Een pasklaar antwoord op die vraag heeft De Vrieze niet. ‘Uiteindelijk gaat het erom dat je als directeur en/of bestuurder – naast het beheersen van het onderwijs via allerlei systemen, waartoe je verplicht bent en die je een gevoel van controle kunnen geven – vanuit waarden durft te handelen. Dat betekent soms iets laten gebeuren, ook als het niet efficiënt of productief is, in het vertrouwen dat het goed is. Hiervoor is visie, bestuurlijke moed en vastberadenheid nodig.’

Hoe je als eenpitter of klein schoolbestuur – met beperkte capaciteit en weinig tijd – handen en voeten geeft aan die opgave? ‘Daartoe bieden de dialoog die ik tijdens het Startevent laat horen, de twee minuten stilte die daarop volgt en het gesprek dat we vervolgens met elkaar aangaan veel inspiratie en handvatten’, aldus De Vrieze.

Schrijf je in voor het VBS Startevent!

Het VBS Startevent vindt plaats op woensdag 20 september van 17.45 – 21.30 uur (inclusief eten en een borrel) in Congres- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht. Voor het volledige programma en om je in te schrijven, klik hier.

Gerelateerd