Terug naar overzicht

Zesenvijftig schoolstarters dienen aanvraag voor bekostiging in

Van de 102 initiatieven voor nieuwe scholen heeft met 56 aanvragen ruim de helft van de schoolstarters een aanvraag voor bekostiging ingediend. Het gaat om veertig basisscholen (29 nieuwe basisscholen en elf verzelfstandigingen) en zestien middelbare scholen. ‘Het is een vrij diverse groep, er zijn zowel bestaande organisaties als ook ouder- en lerareninitiatieven bij’, aldus Nicoline Vink, Schoolstarten-expert van VBS. Hieronder geeft zij op grond van de gegevens uit DUO en contacten met initiatiefnemers een aantal observaties weer.

Schoolstarters gaven soms aan moeite te hebben om de benodigde ouderverklaringen te verkrijgen. De volgende redenen zouden een verklaring kunnen zijn:

  • Door ICT-storingen konden ouderverklaringen niet goed ingediend worden. DUO heeft daarom de periode van indienen met twee weken verlengd.
  • In nieuwbouwgebieden zouden toekomstige bewoners graag hun stem laten horen. Als de woning nog niet af is, kunnen ouders dit doen niet omdat hun kind binnen het postcodegebied ingeschreven moet staan.
  • De zomervakantie vormt een belemmering: het verzamelen van ouderverklaringen ligt dan zes weken stil en daarna moet de campagne opnieuw worden opgestart.
  • Gebrek aan financiële middelen om een pr-campagne op te zetten vormen soms een belemmering.
  • Alleen ouders met kinderen van 2-4 jaar voor het po en 10-12 jaar voor het vo kunnen een ouderverklaring indienen. Deze beperking is een belemmering volgens scholen omdat ouders van jonge kinderen nog niet altijd weten welk concept bij hun kind past. Daarnaast sluit het ouders met oudere kinderen uit die een overstap overwegen naar een nieuw initiatief.
  • Het voedingsgebied voor ouderverklaringen met een straal van zes kilometer houdt geen rekening met bijvoorbeeld rivieren, een stuk zee en natuurgebieden.
  • Het vereiste aantal ouderverklaringen ligt hoog bij een lage bevolkingsdichtheid in het voedingsgebied.

Ook zien we duidelijke verschillen qua toegang tot voorzieningen tussen grote schoolbesturen en nieuwe initiatieven. Enkele observaties:

  • Grote schoolbesturen van meer dan tweeduizend leerlingen hebben meer (financiële) middelen en medewerkers (bijvoorbeeld stafbureau met administratie, communicatiespecialist, kwaliteitsmedewerker) tot hun beschikking.
  • Het aanstellen van een projectleider is geen uitzondering bij grote schoolbesturen. Deze betaalde projectleider begeleidt verzelfstandiging, marktonderzoek of het werven van ouderverklaringen. Nieuwe initiatieven hebben hier vaak niet de middelen voor.
  • Bestaand schoolgebouw waar ouders rondleidingen en presentaties kunnen krijgen.

Schoolstarterskit
VBS kan jou helpen in alle fasen van schoolstichting. VBS weet de weg en heeft de do’s en don’ts in de vingers. We ondersteunen je bij de diverse onderdelen, zoals het leggen van contacten in het voedingsgebied. De website Schoolstarterskit.nl maakt wet- en regelgeving inzichtelijk en geeft praktische tips. De Schoolstarterskit bestaat uit vier hoofdstukken: Visie op onderwijsOp weg naar een schoolStart van de school en Wet- en regelgeving. Ook staan er verhalen van schoolstichters over hun ervaringen online. Wil je meer weten over schoolstichting of heb je zelf een initiatief? Neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via: 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of WhatsApp 06-33029694.
(18-11-2021)

Gerelateerd