Terug naar overzicht

Zes nieuwe basisscholen openen de deuren

Komend schooljaar starten zes nieuwe basisscholen met ondersteuning van VBS. Samen met Schoolstrijd ondersteunt VBS schoolstichters met de website Schoolstarterskit.nl.

Deze zes scholen en besturen hebben toestemming van het ministerie van Onderwijs om te starten en ontvangen per 1 augustus 2019 bekostiging:

‘Dat is goed nieuws’, zegt Ben Mom, netwerkregisseur bij VBS, enthousiast. Hij begeleidt namens VBS ouderinitiatieven om nieuwe scholen op te richten. VBS merkt dat momenteel veel nieuwe initiatieven om scholen te stichten zijn. ‘Het betreft veel verschillende onderwijsconcepten, verspreid over heel het land’, ziet Mom.

Schoolstarterskit
VBS en Schoolstrijd lanceerden onlangs Schoolstarterskit.nl om schoolstichters te ondersteunen bij het oprichten van een nieuwe school. De website maakt wet- en regelgeving inzichtelijk en geeft praktische tips. De Schoolstarterskit bestaat uit drie hoofdstukken: Visie op onderwijs, Kans van slagen en Start van de school. Ook biedt de site een platform voor (potentiële) schoolstichters. En er staan verhalen van schoolstichters over hun ervaringen online.

Meer ruimte voor nieuwe scholen
VBS komt op voor de vrijheid van onderwijs: het recht van ouders om kinderen te laten onderwijzen op een manier die past bij hun opvattingen. De diversiteit in onze samenleving en het gegeven dat ieder kind anders is, vragen om scholen met een eigen karakter en visie. Het eigen karakter komt tot stand wanneer ouders en anderen zelf het initiatief nemen om een school te stichten.

Daarom is VBS voorstander van het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. ‘De wet komt veel meer tegemoet aan de maatschappij anno 2019, waarbij je bijvoorbeeld ook op basis van een pedagogisch-didactische grondslag een school kunt stichten’, vindt Mom.

Gerelateerd