Terug naar overzicht

Wie is VBS-bestuurslid Pim Spijker?

Wie zitten er in het bestuur van de VBS? Wat is hun motivatie? Deze keer stelt Pim Spijker zich voor. Hij is bestuurder bij Fluvium openbaar onderwijs, met negentien basisscholen. Sinds 2018 is hij VBS-bestuurslid.

“Ik wil het verschil maken voor kinderen, daarom ben ik het onderwijs ingegaan. Eerst voor de klas, daarna als directeur en nu als bestuurder. Tot nu toe altijd in het speciaal onderwijs (mijn huidige werk is regulier PO). Als leerkracht was éen van de redenen om te kiezen voor het speciaal onderwijs dat ik meer een pedagoog ben dan een didacticus. Spellingsregels aanleren vind ik minder interessant, ik ben meer bezig om de voorwaarden te creëren waarbinnen leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Als je het hebt over speciaal onderwijs: wat kun je wel, ongeacht de beperkingen die hebt? Als je zorgt dat de basisvoorwaarden er zijn, zoals sociale veiligheid, dan komen leerlingen tot leren.

Ook nu ik bestuurder ben, probeer ik elke dag te bedenken: wat is de bedoeling, merken kinderen iets van wat ik doe? Omdat je ver van de klas af staat is het goed je die vraag regelmatig te stellen. Soms ben ik eindeloos aan het vergaderen, wordt een kind daar beter van? Als bestuurder heb je weinig directe invloed op de onderwijskwaliteit, je kunt wel zorgen voor goede leraren op de scholen.

Voor mij is VBS een belangrijke plek om een netwerk te hebben, met andere directeuren en bestuurders te kunnen spreken. De waarden van VBS, zoals bijvoorbeeld behoud van artikel 23, vind ik belangrijk. Het is belangrijk dat nieuwe onderwijsinitiatieven kunnen ontstaan en groeien. Dat we in Nederland een pluriform stelsel hebben zodat ouders en leerlingen een keuze hebben. Net als docenten, ook zij kunnen kiezen voor een type onderwijs dat dicht bij henzelf ligt.

Ik zit in mijn tweede termijn als VBS-bestuurder. We zijn een toezichthoudend bestuur. Zo staat het in de statuten, zo moeten we ons ook opstellen. We volgen op gepaste afstand de ontwikkelingen. Maar, we zijn ook allemaal gepassioneerde onderwijsmensen, ieder van ons heeft zijn eigen kennis en ervaringen. Daarmee voeden we de organisatie. Zeker nu we met de leden kijken naar een nieuwe koers. Het is belangrijk een duidelijk onderscheidend verhaal te hebben: voor wie zijn we, wat doen we? En hoe kunnen we zo effectief mogelijk van meerwaarde zijn voor onze leden?”

Gerelateerd