Terug naar overzicht

Wie is VBS-bestuurslid Hayat Chidi?

Wie zitten er in het bestuur van de VBS? Wat is hun motivatie? Deze keer stelt Hayat Chidi zich voor. Zij is lid MT/Sectorleiding politie Gelderland Midden en lid Raad van Toezicht van het Nova College. Sinds 2017 is zij VBS-bestuurslid.

“Toen onze kinderen naar het basisonderwijs gingen hebben we heel bewust gekozen voor een Montessori-school. ‘Help mij het zelf te doen’, die uitspraak van Maria Montessori is ons op het lijf geschreven. Je moet een kind in zijn kracht zetten. Ik heb een aantal jaar bij de Politieacademie gewerkt als docent Interculturele communicatie, daar heb ik geleerd dat het belangrijk is dat je als ouders (en docenten) kaders maakt voor een kind, maar dat deze ook zelfstandigheid kan ontwikkelen. Dat is positief voor de eigenwaarde en zelfvertrouwen van een kind.

Politie en onderwijs, dat zijn twee zaken die in mijn leven parallel lopen. Voordat ik bij de Politieacademie ging werken heb ik een aantal jaar scholen geadviseerd over interculturele communicatie, hoe ga je om met straattaal en -cultuur, welke regels maak je? Vanuit die functies heb ik altijd een verbondenheid gevoeld met onderwijskwaliteit en didactiek.

In 2017 ben ik door de toenmalig voorzitter gevraagd voor het VBS-bestuur, vooral vanuit het ouderperspectief. Inmiddels zit ik in mijn tweede termijn als bestuurder, ik kijk breder, ik denk mee over de vereniging: wie zijn we en hoe hebben we een meerwaarde voor onze leden en het onderwijs?

Het unieke van VBS is dat we ons inzetten voor scholen met een bijzondere inslag. Je ziet dat er daar behoefte aan is. Er komen elk jaar nieuwe scholen bij die vanuit een bepaalde visie en gedachten door ouders worden opgezet. Ik ben dankbaar en blij dat ik hieraan een bijdrage kan leveren. De afgelopen zes jaar waren ook erg prettig, met een constructieve samenwerking tussen bestuur en directie. Voor de komende tijd hoop ik dat we als bestuur onze leden – na de afgelopen drie jaar – meer kunnen ontmoeten.”

(8 maart 2023)

Gerelateerd